Expoziție de carte – IN MEMORIAM MIRCEA ELIADE (13 martie 1907 București – 22 aprilie 1986 Chicago)


IN MEMORIAM MIRCEA ELIADE

”Fascinația călătoriei ține de numărul de tipuri personale pe care le reactualizăm. Când pătrund într-o catedrală, niciodată nu știu dacă voi regăsi aici amintirea altor sanctuare văzute cândva, dacă mă voi surprinde ascultând o melodie de demult, o conversație de mult uitată. Ca și monumentele, cărțile sunt pentru mine timp concentrat” (Mircea Eliade)

IMG_20180316_151957
Mircea Handoca, exegetul şi editorul operei lui Eliade avea să consemneze în volumul „Mircea Eliade. Un uriaş peste timp” : “Întrevederile mele cu Mircea Eliade m-au impresionat profund. Pentru prima oară în viaţă, am cunoscut un om excepţional, cu o rară sensibilitate, ospitalier, modest şi generos. Până în ultimul moment al vieţii, îmi va rămâne fixat pe retină chipul lui blajin şi îngăduitor, sincer şi firesc, lipsit de orice morgă şi prefăcătorie”.

IMG_20180316_152008
In anul 1981 Eliade îi acordă lui M. Handoca permisiunea de a-i cerceta arhiva din ţară. Astfel, 20000 de pagini de manuscrise, scrisori, însemnări au fost transcrise şi dactilografiate. Au fost expediate apoi fotocopia manuscriselor „Jurnalului” şi a „Memoriilor”, publicate de editura Humanitas.

IMG_20180316_152120
În martie 1953, Eliade publică „Fragment autobiografic”,volum în care îşi schiţează propria biografie spirituală, referindu-se la tehnica muncii intelectuale, la groaza de diletantism, la ampla erudiţie a scrierilor lui de filozofia culturii, prezentând fragmentar preocupările adolescenţei, ale tinereţii şi ale maturităţii sale. Aceste succinte notaţii nu puteau însă cuprinde pe deplin efervescenţa preocupărilor culturale ale generaţiei de atunci. Ca atare, în anul 1960, profesorul de istorie a religiilor de la Universitatea din Chicago începe să-şi redacteze memoriile. Prima parte, subintitulată „Mansarda” (colecţia „Destin”, director G. Uscătescu, Madrid, 1966) urmează şirul confesiunilor până în 1928, anul plecării în India. In ultimele două decenii de viaţă, Eliade continuă redactarea memoriilor în paralel cu nuvelele şi cu monumentala „Istorie a credinţelor şi ideilor religioase”.

IMG_20180316_152112
Spre deosebire de „Jurnal”, care relatează cronologic evenimente, întâlniri cu celebrităţi, stări de spirit, „Memoriile” selectează esenţialul din perspectiva trecerii timpului. Structurată în şase părţi, cartea acoperă cei 53 de ani din viaţa scriitorului.
Perioada indiană, va contura structura interioară a filosofului de mai târziu. Pasajele lirice, experienţele ascetice din Himalaya sunt redimensionate din perspectiva „timpului concret”. Revenit în ţară, „Promisiunile Echinocţiului” nu vor întârzia să apară. „Criterion” va crea o adevărată generaţie literară, al cărei catalizator va fi Eliade. Simpozioanele, conferinţele de la Universitate, doctoratul susţinut cu o lucrare despre yoga, premiul „Tekirghiol”conferit pentru romanul „Maitreyi” îi vor defini înzestrarea intelectuală. In partea a IV-a, ”Când moartea îşi camuflează mitologia”paginile consacrate războiului trăit se împletesc cu cele literare. „Incipit vita nova”, prezintă experienţa pariziană a lui Eliade. Va preda la Sorbona şi la Ecole Pratique des Hautes Etudes. La Paris îşi va publica operele fundamentale. „Recoltele solstiţiului” prezintă ultima parte a „Memoriilor”, ani plini de cursuri, seminarii, conferinţe în SUA, alternând cu frecvente călătorii în Europa. „Memoriile” se sfârșesc cu prezentarea experienței japoneze, urmată de reîntoarcerea în SUA.
Privindu-şi critic memorialistica, Eliade își va rosti propriile gânduri: „După ce am recitit azi dimineață ultimele capitole, îmi dau seama cât am fost de nedrept cu mine însumi, pe de o parte minimalizându-mi însușirile cu care am fost înzestrat, pe de altă parte, silindu-mă să fiu foarte sincer”.

IMG_20180316_152234
„Labor omnia vincit improbus”(”Munca neîncetată învinge totul”)-această maximă a lui Vergiliu l-a călăuzit în elaborarea operei: studii despre istoria miturilor şi a ideilor religioase, romane, nuvele, piese de teatru, articole, memorii, o corespondență asiduă cu personalități proeminente ale culturii.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

 

Anunțuri

Lasă un comentariu

IN MEMORIAM I. L. CARAGIALE 166 de ani de la nașterea lui I. L. Caragiale (1852-1912)


I. L. CARAGIALE

”Și câte adevăruri ar trebui spuse la noi! Și câte păreri adevărate stau închise de frică în atâtea oale de os! Și, ce e mai trist, nu ne bântuie numai frica de a ne spune părerea, ci și frica de a asculta, exprimată cu îndrăzneală de către altcineva, părerea noastră proprie. Tremurăm ca nu cumva glasul acelui altcineva să pară a fi al nostru, ne îngrozim să nu trădăm cumva, printr-o clipire de ochi fără voie, prin cea mai neînsemnată mișcare reflexă, prin chiar mutismul nostru, că ceea ce se aude un moment așa de rar este gândirea noastră de toate zilele, adânca noastră convingere de multă vreme. Trecem pe lângă absurditate și nu ridicăm măcar o sprânceană revoltată” (I. L. Caragiale, ”Păreri libere”, 1900)

IMG_20180227_162730

Criticii literari S. Iosifescu („Dimensiuni caragialiene”), Ş. Cioculescu („Viaţa lui I. L. Caragiale. Caragialiana”), S. Iosifescu („Momentul Caragiale”), B. Elvin („Modernitatea clasicului I. L. Caragiale”), Ion Roman („Caragiale”), Ion Cazaban („Caragiale şi interpreţii săi”), Marin Bucur („Opera vieţii. O biografie a lui I. L. Caragiale”), Valentin Silvestru („Elemente de caragialeologie”), P. Marin („I. L. Caragiale”), Maria Vodă Căpuşan („Despre Caragiale”), N. Manolescu, „Istoria critică a literaturii române”), G. Călinescu („Istoria literaturii române de la origini până în prezent”), M. Zaciu (”Viaticum”), G. Ivaşcu („Confruntări literare”, II), M. Bucur (”Opera vieţii. O biografie a lui I. L. Caragiale”), M. Drăgan („Clasici şi moderni”), I. Vartic (”Modelul şi oglinda”), Al. Paleologu („Bunul simţ ca paradox”), Florin Manolescu („Caragiale şi Caragiale”), Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu („Dicţionarul scriitorilor români”) atestă realismul critic al operei. I. L. Caragiale în conştiinţa contemporanilor săi”, antologia, note, comentarii de Rodica Florea şi Stancu Ilin, I. L. Caragiale, „Politice”, ediţie îngrijită de T. Vedinaş, i-au definit arhitectura creației.

IMG_20180227_162711

Al. Paleologu îi relevă lui Caragiale, rolul său în literatura română, acela de a ”aduce societatea română la cunoaștere de sine și la o conștiință morală”. Shițele și momentele reprezintă o fenomenologie a societății românești, burghez-citadină. Comediile ”O noapte furtunoasă”, ”D-ale carnavalului”, ”Conu Leonida față cu reacțiunea”, ”O scrioare pierdute” sunt capodopere ale genului. Eroii lui Caragiale, va consemna Eugen Ionescu, ”sunt nebuni după politică. Deformarea limbajului, obsesia politică sunt atât de mari, încât toate actele vieții se scaldă într-o bizară elocvență, alcătuită din expresii noi atât de sonore pe cât de minunat improprii, în care cele mai rele noisensuri se acumulează cu o bogăție inepuizabilă și servesc la justificarea nobilă a unor acțiuni incalificabile” (Eugen Ionescu, ”Note și contranote”).
Opera lui Caragiale se deschide interpretărilor, relevând înțelesuri adânci. În satira lui Caragiale, ”cuvântul său șuierător se modelează afectiv” (Șerban Cioculescu). În comediile sale, ”comicul se conjugă cu tragicul” (Camil Petrescu). Asemenea lui Moliere, Caragiale ”a făcut din unele personaje, simboluri” (Pompiliu Constantinescu). Opera lui Caragiale se vădește a fi ”un sistem complex de intenții care conviețuiesc într-o ambiguitate artistică, în literatura sa, înfruntându-se două tendințe într-un dialog fecund: realismul și clasicismul” (B. Elvin).

IMG_20180227_162706

Cititorii resimt parcurgând paginile creației, una dintre caracteristicile moderne ale artei: fascinația pe care politica o exercită asupra eroilor săi. Caragiale a surprins disoluția personalității, impostura, parodia vremii sale. Spirit scrutător, a devoalat societății, rolul iraționalului, al forțelor malefice, al destinului, al hazardului. ”O făclie de Paște” atinge ”zonele umbrite ale unei psihologii”. ”La hanul lui Mânjoală” străbate hotare ale fabulosului.

IMG_20180227_162830

IMG_20180227_162801
”Intenția de a extinde raza de acțiune a lucidității este evidentă. Deslușești în această tensiune și în această veghe tenace, neliniștea unui scriitor, care înfruntă necunoscutul condiției umane, încercând să obțină și din această cercetare, o lumină, o certitudine” (B. Elvin).

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

 

Lasă un comentariu

BRÂNCUȘI – SPECIFICUL NAȚIONAL ȘI VOCAȚIA UNIVERSALITĂȚII


Evenimentul cultural este dedicat specificului național și vocației universalității în creația brâncușiană. Expoziția de carte relevă amplitudinea creației, devoalată de criticii de artă.

http://fagarasultau.ro/2018/02/26/brancusi-specificul-national-si-vocatia-universalitatii/

http://salutfagaras.ro/biblioteca-municipala-octavian-palerbrancusi-specificul-national-si-vocatia-universalitatii/

 

IMG_20180223_142445

IMG_20180223_131012

Dacă rostirea românească a artei lui Brâncuși se întemeiază pe tradiții ancestrale, opera sa își afirmă vocația universalității. Specificul național se împletește cu această vocație, întrucât ”orice mare creație artistică”, specifică Ionel Jianu, ”își află rădăcinile adânc înfipte în pământul țării, dar își ridică privirile spre cerul lumii”. Prin descinderea în substanța tradiției populare românești, Brâncuși este un novator al artei sculpturale. Din creația lui, relevăm  tendința spre purificarea formei, esențializarea ideii, trecerea de la real la simbol, atingerea unei semnificații umane de valoare universală.

Abordăm astăzi cu invitații noștri, temele creației brâncușiene: originea lumii, mitul păsării și al ascensiunii, tema dragostei și a fertilității, motivul morții și al somnului, mitul Centrului lumii. Miturile, credințele populare și folclorul, i-au conferit dimensiunea ascensională a creației.

I Expoziție de carte CONSTANTIN BRÂNCUȘI

IMG_20180223_142450

Constantin Brâncuși rămâne, în viziunea lui L. Blaga, ”cea mai înaltă ridicare a spațiului mioritic”. ”Opera lui Brâncuși ca și balada ”Miorița”exprimă solidaritatea mitică dintre om și natură, voința acestuia de a-și împlini destinul prin ascensiunea spre Soare și Lună, printre stele, prin trecerea sa nefirească în Nemurire” (Mircea Deac).

Din fondul de carte al bibliotecii, sunt selectate următoarele volume: ”Constantin Brâncuși –Viața și opera”, Ionel Jianu; ”De vorbă cu Brâncuși”, Tretie Paleolog;”Brâncuși. Surse arhetipale”, Mircea Deac, ”Coloana nesfârșită”, Mircea Eliade; ”Amintiri despre Brâncuși”, Ștefan Georgescu –Gorjan;; ”Brâncuși –Ansamblul sculptural de la Târgu -Jiu”, Ion Mocioi; ”Brâncuși –Amintiri și exegeze”, Petre Pandrea; ”Trebuia să se nască Brâncuși”, Romulus Diaconescu; ”Brâncuși și Transilvania. Antologie de Constantin Zărnescu”; ”Tinerețea lui Brâncuși”, V. G. Paleolog;”Brâncuși –mit și metamorfoză în sculptura contemporană”, Petru Comarnescu; ”În căutarea lui Brâncuși”,”Aforismele și textele lui Brâncuși”, Constantin Zărnescu, ”Sfântul din Montparnasse”, Peter Neagoe, ”Estetica operei lui Constantin Brâncuși”, Ion Mocioi.

În studiul ”Căderea și salvarea artei moderne”, Giulio Carlo Argan consemna: ”Brâncuși aparține artei românești, nu pentru că a înțeles valoarea decorativă a motivului popular, nu numai pentru că măiestrele folclorului plutesc, măreț și trainic, deasupra sculpturii lui. Dar universalitatea artei lui Brâncuși înseamnă capacitatea de a revela nu numai un univers exotic, pitoresc și straniu, ci o lume spirituală, familiară lor”. Sensurile universale  ale miturilor și ale operelor filosofilor greci și tibetani s-au concretizat în forme sculpturale care au marcat spiritul artistic al secolului XX. Artistul se desprinde de figurativul sculptural și de modelajul academic. Pentru a obține puritatea formei și a reda esența lucrurilor, artistul a recurs la forța sugestivă a luminii, introducând polisajul. ”Lumina iradiază o forță misterioasă, ea îmbracă volumul sculpturii și amplifică spațiul cultural”.

II ”Ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu, mesaj mioritic”

-prezintă prof. Viorica Bica, Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

III Constantin Brâncuși, conștiința formei pure

-prezintă elevii Colegiului Național ”Radu Negru”: clasa a IX-a D, XII-a B

 Coordonator prof. Adriana Năstasă

Brâncuși a creat, cu profunzimea unui spirit întors spre sine, o suită de sculpturi inegalabile în formele lor simplificate până la limita abstractului, aflate însă în corespondență intimă cu forțele naturii și tainele infinitului.

Alexandra Naneș, Ștefan Sucaciu – Eseu: ”Eu nu creez păsări, ci zboruri”

Andrei Morar, „Destinul artistului”

Silvia Mitric, Bianca Sas, Ștefan Tănase, Samuel Grigoriță – Eseu și poster ”Creația artistică a lui Brâncuși”

Georgiana Comaniciu, Alexia Solomon, Ionuț Mogoș – Poster: ”Opera artistică a lui Brâncuși

Bianca Chelemen, Amalia Lup – prezentare power-point ”Arta lui Brâncuși. Trecut, prezent și viitor”

Maria Stejeroiu, Teodora Vereș, Cristina Petrașcu, George Ivan – poster ”Creația brâncușiană”

Maria Belu, Doina Morar- prezentare power-point ”Măreția absolutului”

Maria Drăgulescu, Teodora Mercurean – prezentare power-point ”Simboluri din arta lui Brâncuși”

Aurelia Dobre, Iulia Teiușanu, Sebastian Berszan, ”Mentorul Brâncuși”

Andreea Neculai, Amina Manea, Octavian Peptea – prezentare power-point ”Despre rolul artistului: ”Eu am făcut piatra să cânte pentru omenire”

Simona Gridan, clasa a XII-a B – eseu: ”Rostirea românească a artei lui Brâncuși”

Artă plastică: Ionuț Mogos: ”Coloana infinitului”, portret Brâncuși

IV Eseu: Constantin Brâncuși. Surse arhetipale

– prezintă Ștefan Botoran, teolog, redactor la ”Monitorul de Făgăraș”

Sursele arhetipale se suprapun artei populare prin stilizarea, puritatea formei, esențializarea ei. Brâncuşi a eternizat în piatră şi în bronz esenţa primară a lucrurilor şi a împărtăşit umanităţii, marile Idei: Natura şi Spaţiul, Istoria şi Timpul universal. „Eu nu dau niciodată prima lovitură, până când piatra nu mi-a spus ceea ce trebuie să-i fac. Aştept până când imaginea interioară s-a fixat bine în mintea mea. Câteodată durează săptămâni întregi până când piatra-mi vorbeşte. Trebuie să privesc atent înlăuntrul ei. Nu mă uit la vreo aparenţă. Mă îndepărtez cât mai mult posibil de aparenţe”.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

 

 

 

Lasă un comentariu

EXPOZIȚIE DE CARTE IN MEMORIAM ȘTEFAN LUCHIAN REVELAȚIA ȘI STRATEGIILE EULUI


In memoriam Ștefan Luchian
Revelația și strategiile eului

„… De i se va încerca vreodată portretul cu cuvinte, biograful simțirii acestui artist neasemănat va putea începe să-l scrie cu o închinare pentru spiritul lui tolerant, pentru sufletul lui primitor ca o casă albă, prieten al tinereții și al talentelor nerecunoscute de burțile verzi și uscate ale artei. Luchian este, mai mult decât mulți pictori, omul artei sale. Pentru tablourile lui el e ceea ce-s fluturii pentru câmpie, ale căror culori se reproduc pe pânza aripilor albă. Dacă trupu-i muncit de toate sfintele dureri, nu este de catifea și mătasă, ochii lui Luchian, iluminați de-o flacără adâncă, poartă-ntr-înșii ștofa strălucită a tuturor tablourilor lui.” ( Tudor Arghezi)

IMG_20180201_133841
1868 -1 februarie se naște la Ștefănești, în fostul județ Botoșani
1873 –Se stabilește la București împreună cu familia
1885 -1889 Urmează cursurile Școlii de arte frumoase din București
1889 -1890 Studiază la München, la Academia de arte frumoase
1890 -1892 Studiază la Paris, la Academia Julian
1892 Moartea mamei sale îl readuce în țară. Se instalează în atelierul de pe strada Aristide Briand și expune pentru prima oară la Expoziția ”Cercului artistic”
1892 -1895 Participă la ”Expozițiile artiștilor în viață” și are două expoziții personale
1896 –Organizează, împreună cu alți pictori, ” Expoziția artiștilor independenți”
1898 –Participă la înființarea Societății ”Ileana” și prezintă lucrări în expoziția acestei societăți
1899 -1901 Participă la ”Expozițiile artiștilor în viață” și la Expoziția Universală de la Paris. Se îmbolnăvește grav și este internat la Spitalul Pantelimon
1902 –Participă la prima expoziție a Societății ”Tinerimea artistică” în ale cărei expoziții va fi prezent, cu puține excepții, an de an
1903 -1910 Prezintă lucrări în câteva expoziții personale. Cea mai fecundă perioadă de creație
1910 -1911 Boala se agravează
1912 -1914 Lucrează compoziția Lăutul. Expune la ”Tinerimea artistică” și, împreună cu N. Dărăscu, la Ateneu
1915 –Expune pentru ultima oară la ”Expoziția artiștilor în viață”, unde i se conferă Medalia Clasa I –a
1916 –Se stinge din viață la 28 iunie

IMG_20180201_134157
În peisajele și florile lui Ștefan Luchian găsim ”lirismul acesta înfiorat și cald, care năzuiește să fixeze ceea ce este viu și trecător și care se împacă totodată cu legile materiei, dovedind înțelepciunea poporului și bucurându-se de ceea ce există sau se poate dobândi. În unele chipuri, în ochii autoportretelor, în peisajele sclipitoare sau luminoase, umbrite de o ușoară tristețe, în genere, învinsă de artist, dar mai ales în flori, își exprimă Luchian, duioșia, asemenea păstorului sau țăranului care obișnuiesc să-și spună frunzei verzi, păsurile și dorurile, necazurile și înțelegerile” (Ionel Jianu, Pertru Comarnescu, ”Ștefan Luchian”, E. S. P. L. A.)Omul ocupă un loc privilegiat în opera lui Luchian, atât în compozițiile cu temă socială cât și în portretistică (”La împărțitul porumbului”, ”Coada la pâine”, ”Cheful”, ”Mama cu copilul”, ”După muncă spre casă”, ”Bătrân la sapă”, ”La fântână”, ”Cu colindul”, ”Moș Nicolae Cobzarul”, ”Cărbunarul”, ”Habamul din Moinești”).

IMG_20180201_135544
Autoportretele reprezintă cele mai de seamă izbânzi ale portretisticii lui Luchian, începând cu ”Autoportretul” pictat la Paris (1893) și sfârșind cu cel din 1910 de la Muzeul Zambaccian. ”Un zugrav” este o capodoperă a picturii românești. ”Din coloritul sobru, cu nuanțe de cafeniu și cenușiu în care doar fața palidă, uscată de suferință, gâtul firav, gulerul cămășii și manșeta bat spre alb, se desprind cu precădere, ovalul prelung al chipului, văzut frontal, ușor înclinat, mai luminat în partea stângă, și mâna alungită, ținând penelul între degetele subțiri ca niște flaute de orgă. Și ele glăsuiesc cel mai cu tâlc: chipul omului și mâna pictorului. Ce exprimă ochii lui de chihlimbar, pătrunzător și arzând de foc lăuntric, fruntea ușor încruntată și sprâncenele negre, lungi, care parcă-l dor sau buzele mari și frumos crestate acum cu o ușoară schimă pricinuită de boală. Ochii săi iscodesc parcă, soarta care-l așteaptă. Duioși și blânzi ca întotdeauna, ard acum de acel dor al creației care-l cotropește mai mult ca oricând și îl face ca, trecând peste temeri și îndoieli, să se hotărască a duce mai departe lupta pentru împlinirea lui”(Ionel Jianu, Petre Comarnescu).

IMG_20180201_135851
În peisajele lui Luchian, domină linia arcuită sau curbă, mlădioasă (ciclul ”Priveliștilor de la Brebu”). Pictorul mărturisea: ”Arta de ușoară, senină, cumpănită”. Din tablourile cu flori se desprinde intensitatea expresiei coloristice: ”Tufănele în ulcică”, ”Garoafe”, ”Maci”, ”Crizanteme””Anemone”). Ecoul coloristic al ”Anemonelor”, dau ”impresia de grație, de bucurie dureroasă”.

IMG_20180201_135616

Caracterul dramatic al anemonelor roșii rezidă în varietatea contrastelor . Pe petala din stânga, o linie neagră coboară într-o curbă, pe când altă linie neagră se ridică într-o arcuire avântată. Pe cealaltă petală, alte câteva linii negre, trasate prin culoare, se îndreaptă în direcții opuse. Albul, străveziu ca o dantelă, este aruncat în câteva atingeri ușoare, diafane, de pensulă, iar în adâncul potirului, obținut printr-un semiton mai închis, se zărește pata neagră, catifelată a caliciului. Fiecare anemonă are altă expresie, cele mov, având caliciul de un violet roșiatic închis, iar petalele diafane cu reflexe de albastru și roșu, cu accente de alb, pe când cele albe, reunesc în corola lor, nuanțe de roșu deschis, verde, cafeniu-gălbui, cenușiu și violet. Buchetul se înalță ritmic în cele trei registre, pe când lejerele ușor aplecate, întăresc impresia de mișcare și de grație, totul înlănțuindu-se într-o desăvârșită armonie”.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

Lasă un comentariu

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” și făgărașultău.ro vă invită la lectură


ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

Eminescu. Orizontul cunoașterii

Putna, editura Nicodim Caligraful, 2016

Coperta-ZDB-Eminescu-Orizontul-cunoasterii-150x150

Zoe Dumitrescu-Bușulenga a consacrat vieții și operei lui Eminescu, volumele: ”Eminescu” (1964), ”Eminescu-cultură și creație”(1974), ”Eminescu-viață-creație-cultură” (1989), ”Eminescu și romantismul german” (1986), ”Eminescu și romantismul german” (1986). Editura Nicodim Caligraful a Mănăstirii Putna a reeditat studiile ”Eminescu. Viața” (2009), ”Eminescu și romantismul german” (2009), ”Eminescu. Creație și cultură” (2012). Cu acuratețe, criticul și istoricul literar trasează itinerarul creației eminesciene, de la editarea versurilor centrate pe ”mitul cultural european” circumscrisă Școlii Ardelene latinizante până la asimilarea romantismului. Ca poet romantic, Eminescu s-a identificat cu ideea românească pe care a concretizat-o într-o epopee sau dramă națională cu începuturile istorice într-un ”mit românesc”. Evenimentele istorice ale epopeii sau dramei naționale se înscriu în sfera mitului românesc. Destinul în mitul românesc reconstituit de poet este tragic. În poemele ”Sarmis” și ”Gemenii” înfruntarea dintre zei și oameni semnifică confruntarea mitului cu istoria, mitul fiind fundalul acțiunii, iar istoria, realitatea prezentată de el ca fapt uman. Lupta pentru consolidarea dinastiei în Moldova exemplifică drama Mușatinilor provocată în istoria Moldovei de luptele pentru ocuparea scaunului domnesc într-o succesiune de generații pe care a căzut blestemul sângelui.”Grue-Singer”, legendă românească publicată în ”Convorbiri literare” în anul 1875, păstrează un substrat mitic ce se include în mitologia românească”. Bogdan Dragoș” este o dramă națională. Conflictul dramatic este cel recunoscut ca un ”germene” al istoriei în mitul geto-dac, rivalitatea pentru tron dintre Sarmis și Brigbel – însă cu o motivare istorică reală: neînțelegerile dintre pretendenții la domnie întreținute de influența catolicismului în țările răsăritene ortodoxe ce cauzau răsturnări de domnii și lupte fratricide. Voievodul de Maramureș aude glasul ”dublului” său din mitul geto-dac, la sunetul cornului de vânătoare stârnit în țara codrilor Moldovei de vânătoarea lui Bogdan. Legenda vânătorii lui Dragoș, păstrată în tradiția orală, primește aici înțelesul continuității istorice a Daciei, ca un ”al doilea descălecat”. Bogdan identificat cu Dragoș redescoperă țara pe care o cucerise împăratul roman în ”descălecatul nostru cel dintâi”. Ritualul simbolic al încoronării lui Bogdan, sub ochii voievodului Dragu, urmează acest gând al ”întemeietorului” ca întemeietor al dinastiei Mușatinilor, ”dătător de legi și datini”. Pentru Eminescu, poezia este ca și în viziunea lui Vergiliu și Dante, ”res sacra”. Aspirația poetului spre absolut conferă creației un sens dramatic. De al cunoașterea rațională a secolului al XVIII-lea, romanticii readuc în versurile lor, coeziunea dintre om și natură. Omul, spațiul, timpul devin dimensiuni ale universului. Timpul este, în viziunea romanticilor, o curgere lentă în care se plasează drama existențială. ”Năzuind necontenit spre un plan de viață superior etic și artistic, căutând cu patos adevărul și refuzând consecvent compromisul, Eminescu s-a aflat în permanent conflict cu lumea vremii sale din pricina neconformismului, a sincerității în faptele de viață și a înălțimii de gândire, dublată de o sete de cunoaștere absolută” (Zoe Dumitrescu-Bușulenga). Originalitatea creației este dată de viziunea asupra cunoașterii. Kant, Schopenhauer i-au întregit poezia titaniană. Încă de la primele versuri, structura sufletească a lui Eminescu, este de natură demonică. Concentrarea antinomiilor va conferi creației, titanismul său. Idealul său este Prometeu, ”zeul care a înfruntat pe zeu și a căzut înfrânt de acesta” (D. Popovici). El contemplă ”cetatea umană” în statornicia și devenirea ei, urmând ciclurile succesive ale civilizației, supuse legilor evoluției și regresiunii. ”Memento mori” reliefează ”legea sumbră a fatalității, în spiritul căreia omenirea este sortită să refacă în etern același proces, să se abată între aceleași limite pe care nu le va depăși niciodată” (D. Popovici). Accentele elegiace aveau să impregneze versurilor, perspective vaste. Reflecțiile lui Eminescu invită la o matură reflecție: ”ființele privite în sine sunt asemenea unui râu curgător pe suprafața căruia sunt suspendate umbrele. Aceste umbre stau pe loc ca o urzeală, ca ideea unei ființe sub care undele râului, etern altele, formează o bătătură, singura ce dă consistență acestor umbre și totuși, ea însăși, într-o eternă tranziție, într-un pelerinaj din ființă în ființă”. Poetul concluzionează: ”esența ființelor este forma, esența vieții, trecerea”: ”veșnică trecere-/asta e tot” (”Stelele-n cer”).

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

Lasă un comentariu

Ziua internațională a cititului împreună


Ziua internațională a cititului împreună

”Asimilarea perfectă a unei cărti, adică transformarea substanței sale ca element nutritiv, este o experiență personală după care lectorul se regăsește mai împlinit si mai bogat” (Mircea Eliade)
La 1 februarie comunitatea internațională marchează ”Ziua Internațională a Cititului Împreună”. Este o campanie de promovare a lecturii. Ziua Internațională a Cititului Împreună / World Read Aloud Day (WRAD) a fost inițiată de LitWorld (LitWorld.org), o organizație nonprofit fondată în anul 2007. În țara noastră, acest eveniment dedicat lecturii a fost inițiat și organizat de Asociația CITIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA (CIR).
Parteneri în derularea activității, au fost elevii Colegiului Național ”Radu Negru”, clasa a VI-a A

Coordonator: prof. Anca Mogoș, Colegiul Național ”Radu Negru”
Participanți: 36 de elevi

Parcurgem împreună cu elevii, etapele asimilării în procesul lecturii: receptarea textului, semnificația lui, evaluarea mesajului. Pe parcursul asimilării lecturii, elevul îşi asumă rolul de „lector avizat”, ceea ce antrenează procesele cognitive: gândirea, atenția; memoria voluntară.
Lectura explicativă şi lectura interpretativă sunt două metode specifice în actul lecturii, a specificat d-na prof. Anca Mogoș.
Au fost selectate pagini de lectură din volumele: Mircea Moț, ”Povești în oglindă”, Michael Ende, ”Punci cu porunci”, volumul coordonat de Liviu Papadima, ”Care-i faza cu cititul”, Katherine Applegate, ”Ivan cel fără de seamăn, Nicola Yoon, ”Absolut tot”, Kimberly Brubaker Bradley, ”Războiul care mi-a salvat viața”, Charon Cruch, ”Povestește-mi ceva”.

Lectura explicativă constituie pentru elevi o modalitate de a percepe valenţele multiple ale textului. Este un instrument de lucru pentru elevi, un mijloc de familiarizare a acestora cu valorile informative, formativ-educative, artistice ale unui text. Lectura explicativă presupune: citirea textului, citire selectivă, citire pe roluri, delimitarea lecturii în fragmente, elaborarea ideilor principale, rezumatul textului.
Lectura interpretativă este subordonată înţelegerii mesajului textului. Prin studierea mijloacelor de expresie, se asigură o mai bună înţelegere a semnificaţiei conţinutului. Interpretarea unui text este determinată şi de particularităţile individuale ale celui care îl analizează. Lectura interpretativă rezidă în consemnarea datelor biografice ale autorului, opera autorului, specificarea genului literar și a speciei, structura compozițională, identificarea momentelor narațiunii, caracterizarea personajelor, valențele stilistice.
Prin întrepătrunderea unor componente ale lecturii explicative cu cele ale lecturii interpretative, lectura va asigura însuşirea de către elevi a valorilor multiple ale mesajului unui text.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”

Lasă un comentariu

EXPOZIȚIE DE CARTE UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 24 ianuarie 1859


UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 24 ianuarie 1859

IMG_20180122_153907

”Pe antice morminte, am văzut ades sculptate
Acvila ce poartă crucea, zimbru țării-nvecinate,
Supt o mînă, o coroană, întrunite figurînd;
Și în vechea capital, o măreață mănăstire
După lupte dângeroase, monument de înfrățire,
D-al Moldovei Domn clădită, stă trecutul atestând”
(Gr. Alexandrescu, ”Unirea Principatelor”)

Studiile istoricilor Constantiniu Florin („O istorie sinceră a poporului român”), Constantin Giurescu („Viaţa şi opera lui Al. I. Cuza, Cuza- Vodă. In memoriam”) Constantin Drăgan („Istoria românilor”), Vlad Georgescu („Istoria românilor”), Neagu Djuvara („O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri”) Netea („Spre unitatea naţională”), Lucian Boia („Istorie şi mit în conştiinţa românească”), Platon („Lupta românilor pentru unitatea naţională”), Nicolae Iorga („Evocări istorice”, „Conferinţe”, „Oameni care au fost”), Mihail Kogălniceanu („Scrieri alese”, Texte social-politice alese”), Ştirbu („Pe urmele lui Al. I. Cuza”), Iosif Vitcu („Diplomaţii Unirii”) restituie actul Unirii Principatelor. „Românii la 1859” cuprinde 234 documente, selectate din colecţiile de micro-filme şi xerografii de la Direcţia generală a Arhivelor statului.

IMG_20180122_153935
O dată cu Kogălniceanu, mișcarea unionistă a repurtat un succes răsunător. Om politic și orator strălucit, Kogălniceanu s-a evidențiat încă din primele ședințe ale Adunării ad-hoc, impunându-se colegilor săi, în așa măsură încât Ion Ionescu de la Brad a specificat că Mihail Kogălniceanu a fost ”factotum”-ul lor” (Mihail Kogălniceanu. Texte social-politice” apud Victor Slăvescu, ”Corespondența între Ion Ionescu de la Brad și Ion Ghica. 1846-1874”). Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a însemnat triumful ideii Unirii. În nul 1863, Kogălnicenu declara: ”Unirea este actul energic al întregii națiuni române”.

IMG_20180122_153857
Discursul la alegerea lui A.I. Cuza ca domn al Moldovei, rostit de MihailKogălniceanu este memorabil peste veacurile ce vor urma: „Măria Ta, prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel Mare, s-a reînălţat însăşi naţionalitatea română”.

IMG_20180122_153957
Volumul „Diplomaţii Unirii”, editat de Dumitru Vitcu, deschide galeria portretelor consacrate „artizanilor biruinţelor diplomatice”: Vasile Alecsandri, Costache Negri, Ioan Alecsandri, Dumitru Brătianu, Ion Bălăceanu, Ludovic Stere, Teodor Callimachi.
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Oscar Han, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, au eternizat în creaţiile lor, evenimentele istorice: Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor din 1859.

IMG_20180122_154118

IMG_20180122_154247

IMG_20180123_141824

Lasă un comentariu

Older Posts »