Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Cetatea Făgăraş 10-11 septembrie 2015


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

MUZEUL ŢĂRII FĂGĂRAŞULUI ”VALER LITERAT”
SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE:
10-11 septembrie 2015

11937025_833962386717860_195969849676411419_o
Joi, 10 septembrie 2015
SALA TRONULUI (etaj II)

Orele 09,30-09,45 – Deschiderea lucrărilor Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice

Orele 09,45-10,00 – Conferinţă publică, susţinută de dl. prof. univ. dr. Andrei MARGA (Universitatea ”Babeş- Bolyai” – Cluj-Napoca), cu tema: Schimbarea lumii şi consecinţele ei.

Orele 10,00-11,15 – Lansare de carte:

– Prof. univ. dr. Andrei MARGA (Universitatea ”Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca):
1. Schimbarea lumii. Globalizare, cultură, geopolitică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014;
2. Ascensiunea globală a Chinei, Editura Niculescu, Bucureşti, 2015.

– Cercetător ştiinţific dr. Gheorghe LAZĂR (Institutul Naţional de Istorie ”N. Iorga” – Bucureşti):
1. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I-II, Iaşi, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, 2013;
2. Studii şi materiale de istorie medie, tom 32, 2014.

– Prof. univ. dr. Anatol PETRENCU (Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău):
1. Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente, vol. 2, editori: A. Petrencu, L. Cojocaru, L. Padureac, Chişinău, 2015;
2. O istorie a Basarabiei, redactor-ştiinţific: A. Petrencu, Chişinău, 2015.

– Lector univ. dr. Andrei COROBCEAN (Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău):
1. I. Niculiţă, A. Nicic, Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-ţiglău, Chişinău, 2014.

– Dr. Dumitru-Cătălin ROGOJANU (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva):
1. Imaginea torţionarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraţionar românesc (1947-1989), Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2014.

Orele 11,30-14,00 – Comunicări pe secţiuni şi discuţii

Secţiunea ARHEOLOGIE – ISTORIE – HERALDICĂ (Turnul Thomory – etaj II)
Moderatori: dr. Vasile MĂRCULEŢ, conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV

1. Lector univ. dr. Andrei COROBCEAN (Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău) – Interpretări etnice ale monumentelor funerare din spaţiul est-carpatic de la mijlocul mileniului I a. Chr.

2. Ion DUMITRESCU, Ioan Andi PIŢIGOI (Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti) – Mori de apă în oraşele din Dacia romană.

3. Conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV (Catedra de Arheologie şi Istorie Antică, Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău) – Interpretări etnice ale monumentelor arheologice din spaţiul est-carpatic din secolele II-IV p. Chr. în istoriografia sovietică.

4. Dr. Gina BODA (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva) – Condiţia juridică a femeii în perioada antică şi medievală.

5. Dr. Vasile MĂRCULEŢ (Colegiul Tehnic Mediensis – Mediaş) – Campania bizantină din 1148 împotriva cumanilor şi consecinţele sale asupra situaţiei teritoriilor de pe malul stâng al Dunării de Jos.

6. Lect. univ. dr. Ştefan IONESCU-BERECHET (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti) – Tradiţii istorice referitoare la începuturile oraşului Câmpulung Muscel şi ale Ţării Româneşti.

7. Prof. univ. dr. LUKÁCS Antal (Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie), dr. Aurel DRAGNE (Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat” – Făgăraş) – Cercetările arheologice de la Mănăstirea Şinca Nouă (jud. Braşov).

8. Drd. BORDI Zsigmond Lóránd (Sfântu Gheorghe) – Fortificaţiile Pasului Oituz.

9. Drd. Dumitru NOANE (Primăria Municipiului Oradea) – Preocupări astronomice în Cetatea Oradea.

10. Gheorghe DRAGOTĂ (Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat” – Făgăraş) – Date noi privind tezaurul monetar medieval de la Părău (jud. Braşov).

11. Monica CÎRSTEA (Muzeul Judeţean Prahova – Ploiești) – Studiu istoric al zonei de sud-vest a municipiului Ploieşti.

12. Dr. Steluţa CHEFANI-PĂTRAŞCU (Muzeul Judeţean Teleorman – Alexandria) – Documentele şi actele înfiinţării oraşului Alexandria.

Secţiunea ARTĂ – PATRIMONIU – CULTURĂ (Salonul Principelui – etaj II)
Moderatori: dr. Gudrun-Liane ITTU, conf. univ. dr. Emil DRAGNEV

1. Dr. Mihai CHIRIAC (Mediaş) – Scurte consideraţii iconografice asupra unui fragment de monument sculptural roman descoperit în aşezarea de la Mediaş – Gura Câmpului.

2. Dr. Nicolae TEŞCULĂ (Muzeul de Istorie Sighişoara) – Capodopera de meşter a breslei dogarilor în colecţia Muzeului de Istorie Sighişoara.

3. Dr. Sorin OANE (Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” – Râmnicu Vâlcea) – Francisco de Goya, Maja îmbrăcată şi Maja dezbrăcată – povestea celui mai celebru set de tablouri din istoria picturii.

4. Conf. univ. dr. Emil DRAGNEV (Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău) – Programul iconografic al sistemului de boltire al bisericii Bunei Vestiri a Mănăstirii Moldoviţa.

5. Dr. Alexandru Gh. SONOC (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Un portret al generalului Paul Demetrius von Kotzebue în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal.

6. Dr. Gudrun-Liane ITTU (Institutul de Cercetări Socio-Umane – Sibiu) – Ernst Honigberger (1885-1974) – un artist plastic braşovean.

7. Adrian STĂNILĂ (Muzeul Municipal Curtea de Argeş) – Aspecte edilitare şi urbanistice în Argeşul secolelor XIV-XVI.

8. Dr. Florentina UDREA (Institutul Naţional al Patrimoniului – Bucureşti) – Patrimoniul construit al municipiului Făgăraş – expresie a diversităţii în LMI (Lista Monumentelor Istorice).

9. Voica BACIU (Muzeul Judeţean de Istorie Braşov), Niculina DINU (Muzeul Judeţean de Istorie Brăila) – Piesă orientală în colecţia Muzeului de Istorie Braşov.

10. Corina IORDAN (Muzeul Judeţean Teleorman – Alexandria) – Exponatul Lunii sau cum ne punem în valoare patrimoniul muzeal.

11. Monica LAZĂR (Muzeul Naţional de Istorie a României) – Secţia Muzeul Naţional Filatelic din cadrul MNIR: Patrimoniu, obiective şi perspectivă.

12. Raluca BRATU (Muzeul de Artă Prahova ”Ion Ionescu-Quintus” – Ploieşti) – Sculpturi semnate A.E Carrier-Belleuse în casa Ghiţă Ionescu din Ploieşti.

13. Drd. Dan RĂDULESCU (Muzeul memorial Nicolae Grigorescu – Câmpina) – Nicolae Grigorescu în presa vremii.

Orele 16,00-20,00 – Comunicări pe secţiuni şi discuţii
Secţiunea ARHEOLOGIE – ISTORIE – HERALDICĂ (Turnul Thomory – etaj II)
Moderatori: dr. Daniela DETEŞAN, dr. Mirela POPA-ANDREI

1. Dr. Gheorghe LAZĂR (Institutul Naţional de Istorie ”N. Iorga” – Bucureşti) – Din istoria relaţiilor diplomatice dintre Ţara Românească şi Transilvania: tratatul dintre Mihail Apáffy I şi Şerban Cantacuzino (iunie 1685).

2. Drd. Traian-Constantin DUMBRĂVEANU (Muzeul Casa Mureşenilor – Braşov) – O primă reprezentare cartografică a Castrului roman CVMIDAVA, pe Hărţile Iozefine, 1769-1773.

3. Dr. Mariana LAZĂR (Muzeul Naţional Cotroceni – Bucureşti) – Consideraţii privind statutul Mănăstirii Cotroceni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

4. Dr. SZEKERES Atilla István (Asociaţia de Heraldică şi Vexilologie din Transilvania) – Stemele castelului Wesselényi – Teleki de la Comlod.

5. Dr. Ela COSMA (Institutul de Istorie ”G. Bariţiu” din Cluj-Napoca) – Cine au fost românii colibaşi? Mărturii din secolele XVIII-XIX.

6. Dr. arh. Dan D. IONESCU (Institutul Naţional al Patrimoniului – Bucureşti) – Pe urmele cercetărilor istorice ale lui Ioan Cavaler de Puşcariu. Originea făgărăşeană documentată a unor boieri şi moşneni munteni.

7. Dr. Ginel LAZĂR (Muzeul Naţional de Istorie a României – Bucureşti) – Toma Trâmbiţaş din Betlen/Betlean (Beclean), un nobil român din Ţara Făgăraşului.

8. Dr. Tudor-Radu TIRON (Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române – Bucureşti) – Pe urmele unui nobil făgărăşean: colonelul Ştefan Stoika de Veneţia de Jos şi ctitoria sa din inima Bărăganului.

9. Dr. Alexandru BUCUR (Sibiu) – O personalitate uitată a Ţării Făgăraşului: căpitanul Vasile Stanciu de Vist (1812-1899).

10. Marius PĂDURARU, Ancuţa PUNGOI (Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti) – Mihai Drosu – un boier mehedinţean, membru activ al partidei Bălenilor (Leurdenilor).

11. Dr. Daniela DETEŞAN (Institutul de Istorie ”G. Bariţiu” din Cluj-Napoca) – Acte notariale din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Conţinut şi tipologie.

12. Dr. Mirela POPA-ANDREI (Institutul de Istorie ”G. Bariţiu” din Cluj-Napoca) – Vicarii foranei din provincia mitropoliană de Alba-Iulia şi Făgăraş (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice româneşti.

13. Drd. Marius Constantin CÂMPEANU (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş – Baia Mare), Corina CÂMPEANU (Baia-Mare) – Forme de organizare ale învăţătorilor din Vicariatul greco-catolic al Maramureşului în perioada dualismului austro-ungar.

14. Drd. Constantin BĂJENARU (Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat” – Făgăraş) – Responsabilităţile şi atribuţiile organismelor de conducere ale comitatului Făgăraş în perioada 1870-1914.

15. Dr. Petre DIN (Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” – Avrig) – Aspecte ale societăţii româneşti în publicistica lui Octavian Goga.

16. Drd. Constantin MĂNESCU (Parohia Urşani – Horezu) – Pagini din istoria învăţământului vâlcean. Comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea.

Secţiunea ARTĂ – PATRIMONIU – CULTURĂ (Salonul Principelui – etaj II)
Moderatori: dr. Polixenia Georgeta POPESCU, dr. Constantin ITTU

1. Dr. Lucian Nicolae ROBU (Complexul Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu) – Cercetările pentru configurarea Sectorului tematic Tehnici şi mijloace pentru prelucrarea produselor animale şi vegetale în scop alimentar.

2. Gerard Florin CĂLIN (Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti) – Tipologia gospodăriei ţărăneşti de pe valea Vâlsanului, perioada 1800-1950.

3. Oana BURCEA (Complexul Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu) – De la cort la palat. Corturarii din sudul Transilvaniei.

4. Camelia-Luminiţa GHEORGHE (Muzeul Judeţean Teleorman – Alexandria) – Iia teleormăneană.

5. Dr. Polixenia Georgeta POPESCU (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Caracterizarea şi autentificarea ceramicii arheologice antice prin tehnici moderne de analiză chimică.

6. Radu SCHULLER, dr. Polixenia Georgeta POPESCU (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Evidenţierea degradărilor şi a intervenţiilor de restaurare ale unor suporturi papetare vechi.

7. Maria FOTA (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Carte de învăţătură – secolul al XVII-lea. Studiu de caz.

8. Lect. univ. dr. Marin COTEŢIU (Facultatea de Teologie Ortodoxă – Bucureşti) – Restaurarea icoanei de hram a bisericii „Sfânta Treime” din satul Mândra, Ţara Făgăraşului, începutul secolului XIX.

9. Vasile GODICI (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Restaurarea unui dulap rococo din colecţia Muzeului Brukenthal.

10. Conf. univ. dr. Mirel-Vasile BUCUR (Universitatea ”Lucian Blaga” – Sibiu) – Investigaţia radiologică digitală aplicată în cazul unor icoane pe panou restaurate prin proiectul MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia.

11. Adriana IMBUZAN (Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat” – Făgăraş) – Restaurarea unei molenii cu reprezentarea Maicii Domnului. Colecţia de icoane a Muzeului Ţării Făgăraşului ”Valer Literat”.

12. Paul LANGA (Făgăraş) – Restaurarea icoanei pe sticlă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, Fraţii Grecu, Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat”.

13. Ruxandra Ioana STROIA, dr. Polixenia Georgeta POPESCU (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Restaurarea unor piese etnografice africane din patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal.

14. Iulia Maria PASCU (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Stabilizarea structurală şi redarea coeziunii cromatice a unei piese realizată în atelierele Nadar.

15. Gheorghe FARAON (Muzeul Ţării Făgăraşului ”Valer Literat” – Făgăraş) – Conservarea colecţiei de ceramică populară a Muzeului Ţării Făgăraşului ”Valer Literat”.

16. Dr. Constantin ITTU (Muzeul Naţional Brukenthal – Sibiu) – Text şi imagine în Breviarul Brukenthal.

17. Viorica BICA (Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” – Făgăraş) – Restitutio Inochentie Micu-Klein.

18. Radu MOŢOC (Asociaţia Pro-Basarabia şi Bucovina – Galaţi) – Dicţionarul Limbii Româneşti de August Scriban (etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaisme, neologisme, provincialisme).
Vineri, 11 septembrie 2015

Orele 10,00-12,00 – Comunicări pe secţiuni şi discuţii
Secţiunea ARHEOLOGIE – ISTORIE – HERALDICĂ (Turnul Thomory – etaj II)
Moderatori: prof. univ. dr. Anatol PETRENCU, conf. univ. dr. Eugen STRĂUŢIU

1. Ion Mihai IONESCU (Liceul Tehnic Ştefan Ludwig Roth – Mediaş) – Activitatea submarinelor britanice cu baza în Malta în cursul anului 1941.

2. Prof. univ. dr. Anatol PETRENCU (Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chişinău) – Românii în Gulag-ul din RASS Karelia.

3. Dr. Cristian SCĂICEANU (Muzeul Băncii Naţionale a României – Bucureşti) – Activiştii de partid din anii ’50 între discursul oficial şi limbajul familiar.

4. Dr. Dumitru-Cătălin ROGOJANU (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva) – Condamnare sau iertare. Atitudinea victimelor faţă de torţionarii comunişti.

5. Dr. Emil STOIAN (Braşov) – Sextil Puşcariu şi Branul postbelic.

6. Ovidiu SAVU (Muzeul Casa Mureşenilor – Braşov) – Personalităţi diverse reflectate în Arhiva Mureşenilor.

7. Conf. univ. dr. Eugen STRĂUŢIU (Universitatea ”Lucian Blaga” – Sibiu) – Monografia locală în regiunea Sibiului. Trecut, prezent şi viitor.

8. Dr. Felician VELIMIROVICI (Muzeul Banatului Montan – Reşiţa) – Bătălia pentru trecutul Transilvaniei: polemicile istoriografice româno-maghiare din a doua jumătate a anilor 1980.

9. Claudiu OLARU (Muzeul Judeţean Teleorman – Alexandria) – Recenzie: Moşieri teleormăneni (1864-1949). Mărire şi decădere, autor Steluţa Chefani-Pătraşcu, Editura Renaissance, Bucureşti, 2011.

Orele 12,00-13,00 – Închiderea lucrărilor Sesiunii, discuţii, evaluări.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s