BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ”OCTAVIAN PALER” CLUBUL LAUDATIO


CLUBUL LAUDATIO-BIBLIOTECA MUNICIPALĂ OCTAVIAN PALER

VLĂDUŢ MIHAI CREANGĂ. LICEUL ORTODOX SFÂNTUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU FĂGĂRAŞ

 4

Opera de artă apare străbătută şi definită de o forţă interioară, liberă şi constructivă. Poezia lui Shakespeare absoarbe din idealul estetic energia modelatoare. Asemenea versurilor shakespeariene, opera de artă, revelează propria  sa constituţie, încărcată de semnificaţii  lăuntrice. În artă viaţa are nenumărate trepte. Cu cât sufletul se ridică mai aproape de sentimentul raporturilor care au în ele numai frumuseţea şi veşnicia, ale căror armonii pot fi cunoscute numai direct,  ale căror secrete pot fi doar simţite şi prin care se revarsă în divine melodii, viaţa geniului; cu cât mai adânc pătrunde această frumuseţe în esenţa unui spirit, astfel încât să pară născută o dată cu el şi nimic în afară de ea să nu-l satisfacă şi nimic decât pe ea să nu o creeze, cu atât este mai fericit artistul, cu atât este el mai mare, iar noi ne prosternăm în faţa creaţiei lui şi adorăm Divinitatea astfel pacificată (Goethe). În acest sens, frumuseţea relevă o armonie a raporturilor, o abundenţă de impulsuri creative.

În creaţia artistică a lui Vlăduţ Mihai Creangă accede spre ideal, spre realitatea deplină de viaţă. Picturile, desenele, portretistică sunt expresia unei sublime sinteze de individual şi universal: Meduze, Fecundaţie, Ichtus; Rozetă gotică cu motive geometrice, Rozetă cu motive euharistice: Grâu ( pâine), Struguri (vin) şi Soare (simbol teologic); Audrey Hepburn, Maria Tănase.

DIPLOME DECERNATE:

2012, 22 iunie, Liceul Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu”, Făgăraş -Premiul al III-lea pentru rezultatele obţinute la învăţătură şi purtare în anul şcolar 2011-2012

2013, 19 iunie – Ministerul Educaţiei Naţionale Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu, Făgăraş Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură şi purtare

2013, 30 octombrie – Liceul Teologic Ortodox Constantin Brâncoveanu. Balul bobocilor 2013 Diplomă pentru realizarea decorurilor

2013, 07 februarie Biblioteca Municipală Făgăraş Atestat de participare la seminarul  de educaţie estetică pentru adolescenţi, Ornamente croşetate si simbolurile lor

2014, 11 aprilie Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu Făgăraş, coordonator director prof. Michaela Judele,  Inspectoratul Şcolar General prof. Ariana Bucur;  Festivalul „Evadarea în artă Premiul al II-lea Secţiunea de creaţie plastică”, coordonator prof. Boamfă Sorina

2014, 11 aprilie Liceul Teologic Ortodox Constantin Brâncoveanu Făgăraş – director prof. Michaela Judele; Inspectoratul Şcolar Judeţean  Inspector Şcolar General prof. Ariana Bucur Premiul al II-lea Secţiunea de creaţie literară, coordonator Moldovan Lucia

2014, 19 iunie Ministerul Educaţiei Naţionale Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu. Premiul I pentru rezultatele deosebite la învăţătură şi disciplină

2014, 2 iunie Biblioteca Municipală Făgăraş Octavian Paler. Diplomă CLUB LAUDATIO pentru promovarea valorilor creativ-estetice

2015, 23 aprilie Premiul I- Creaţie literară- Făgăraş- Festivalul Evadarea în artă, ediţia a VI-a –coordonator prof. Lie Szusza

2015, 23 aprilie Premiul al III-lea Creaţie plastică – Făgăraş – coordonator prof. Sorina Boamfă

CREAŢIA LITERARĂ – eseu asupra condiţiei umane

 VĂMI CEREŞTI

Vlăduţ Mihai Creangă

Adesea-aş fi trecut de vămile cereşti s-ajung până la tine,

De multe ori, eu mi-am cules din ceara caldă a icoanelor-

Lumină vie.

Din jerbe colorate, eu mi-am făcut lăcaşuri pentru suflet,

În crinul alb de pe mormânt, mereu, voinţa mi-am ascuns

Şi fericirea am alungat-o pe chipul tău cel răstignit pe

Crucifix.

 

Pe piatra grea şi încrustată de lângă căpătâi şi semnele-mi

Vorbesc,

Iar îngerul cel mut grăieşte-acum prin aripa-ncleştată.

Şi prin surâsul său senin al bucuriei mele de demult,

Trecând printre atâtea cruci de piatră, pe tainice poteci,

Scăpai în calea ta, troiţe-ale speranţei cu sfinţi atât de reci.

Legăm o vorbă-acum şi peste vreme, privim ce-am fi putut :

Eternă-ntoarcere, lăsări în urmă şi vis ca la-nceput.

 Vămi cereşti este un eseu despre condiţia umană. Cele două planuri, omenesc şi divin se suprapun într-o eternă întoarcere spre origini, spre nostalgia paradisului-frumuseţea divină şi divino-umană.

După concepţia ortodoxă, omul desăvârşit, model teandric (Teandria – uniunea intimă între Dumnezeu şi om. Modelul desăvârşitei teandrii îl avem în Iisus Hristos, în care natura dumnezeiască şi omenească sunt unite într-o singură persoană), este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu, omul nu este desăvârşit, moralmente.  Adam  fost creat după chipul lui Dumnezeu spre de a fi desăvârşit după asemănare. Daca Adam ar fi rămas în armonia paradisiacă a harului dumnezeiesc, desăvârşirea lui morală ar fi fost o realitate, iar păcatul inexistent. A lucra după asemănare, adică în liberă colaborare a voinţei cu harul supranatural, înseamnă a lucra „după fire”. Adam a lucrat însă împotriva firii” (N. Crainic). Păcatul a întunecat  chipul lui Dumnezeu din om, adică spiritul. Spiritul înnegurat de păcat nu mai posedă cunoaşterea adevărului absolut. Lucrăm după chipul lui Dumnezeu, înnegurat în fiinţa noastră spirituală (N. Crainic). În pofida neascultării, Dumnezeu nu şi-a părăsit făptura. Râvna şi impulsurile de înălţare spre bine ale omului căzut, spre adevăr şi frumos, le atribuim Logos-ului care lucrează necontenit în lume înainte de a se întrupa ca Mântuitor al ei.

În învăţătura creştină, sufletul este o substanţă vie, imaterială,  spirituală şi nemuritoare. Omul este deplin conştient de calea ce o urmează de-a lungul vieţii. Cine crede în nemurire, acela nu se îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu, de providenţa lui, de atotputernicia, dreapta judecată şi bunătatea lui Dumnezeu.

Asupra creştinului se abat încercări grele. În pofida lor, el va sta neclintit ca o stâncă, lovită de valuri.

Cugetul se apleacă asupra paradisului dumnezeiesc, pregătit să treacă vămile cereşti.

 Eul profund străbate substanţialitatea cunoaşterii mistice sau duhovniceşti. Lumina vie ce emană din icoanele purtătoare de sensuri divine, crinul alb de pe mormânt, chipul cel răstignit pe crucifix, troiţe ale speranţei deschid şi statornicesc lăcaşul sufletesc. Semnele se întrupează în Logos, pecete a Mântuirii.

Deşteaptă-te, suflete!

Vlăduţ Mihai Creangă

3

 

Deşteaptă-te, suflete, din vechile drumuri, sculându-te!

Cărarea cea nouă, acum, netezită, aşteaptă, deci, bucură-te!

Trimite-ţi solii, la toate simţirile, fiinţa ta să biruie!

Aşteaptă, smerit, răsplătirea şi înfricoşându-te foarte, osânda,

Sfărâmă această pavăză grea a nestăruinţei!

Veşminte să-ţi faci din fecioreasca pânză-a căinţei!

Vlăstarul cel tânăr, nu-l  tăia, ci-nfrunzeşte-l!

Şi bucuria păzeşte-o şi fericirea revars-o, lăuntric!

Cunună de purpuri ridică-ţi pe acelaşi jertfelnic!

Îngroapă-ţi mâhnirea şi taie-ţi răzvrătirea, temeinic!

Păzeşte lumina din foc şi aurita izbândă, vesteşte!

Aşterne-ţi în cale şi pacea din ceruri, cea sfântă!

Acestea le fă şi multe ca acestea, aflându-ţi!

 Iisus Hristos e raţiunea dumnezeiască a lumii, revelată în trup omenesc spre mântuirea tuturor. Creştinul simte nevoia salvării pentru  a nu cădea sub biciul păcatului. În spaţiul şi timpul ce ni s-a dat, trăim aici ca sub bolta unei zile înnorate. Lumina s-a absorbit în adânc şi nu se mai vede. Orice amurg seamănă cu sfârşitul acestei lumi. Impresia începutului şi tristeţile amurgului îneacă orizontul lumii în reverberaţii de larguri infinite (N. Crainic).

Cea mai mare descoperire pe care ne-o aduce creştinismul este cunoaşterea de noi înşine. Renaşterea în duh înseamnă recunoaşterea de noi înşine în Dumnezeu, în transcendenţa nemuririi (N. Crainic). De la Dumnezeu venim şi la Dumnezeu ne întoarcem – acesta este destinul omului, revelat prin Iisus Hristos. Iisus Hristos este modelul după care şi puterea prin care lumea se creează din nou, se desăvârşeşte, reaşezată pe linia destinului ei transcendent (N. Crainic).

Biblioteca Municipală Octavian Paler Făgăraş

Prof. Viorica  Bica

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s