Concurs interjudeţean LUMEA ÎN CUVINTE ŞI IMAGINI Ediţia a IV-a 2015


Concurs interjudeţean de creaţie în limbi străine “Lumea în cuvinte şi imagini”. EDIŢIA a IV-a – Făgăraş 2015

În continuarea periplului nostru cultural în contextul Europei multilingvistice, Liceul Tehnologic “Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş a lansat la nivel regional un proiect educativ, a cărui principală activitate este Concursul de creaţie în limbi străine “Lumea în cuvinte şi imagini”. Acest concurs se doreşte a fi o modalitate de a face cunoscute fapte de cultură, de a da frâu liber imaginaţiei creatoare a elevilor, încurajându-i şi punându-i faţă în faţă cu ceea ce înseamnă multiculturalitate şi multilingvism. În realizarea proiectului s-au implicat nu doar autorităţile locale, ci şi parteneri culturali tradiţionali ai şcolii noastre: Casa Municipală de Cultură Făgăraş, Biblioteca Municipală “Octavian Paler” Făgăraş, Fundaţia Culturală “Negru Vodă” Făgăraş, Muzeul Ţării Făgăraşului “Valeriu Literat”, Televiziunea Făgăraş.
Aflat la a IV-a ediţie şi adresat atât elevilor de liceu cât şi celor de gimnaziu, Concursul de creaţie în limbi străine “Lumea în cuvinte şi imagini” (aprobat de ISJ Braşov şi propus spre a fi înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale 2015) are ca temă generală IUBIREA şi propune participanţilor accesul la trei secţiuni: creaţie literară (poezie, proză, traducere), arte vizuale (fotografie, pictură/desen), multimedia (prezentare Power Point, film).

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV
LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. IOAN ŞENCHEA”
505200 Făgăraş, jud. Braşov, Str. Vlad Ţepes nr.11B, Tel.&Fax:0268/211933
e-mail : gr_sc_senchea @ yahoo.com
________________________________________________________________

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ÎN LIMBI STRĂINE
„Lumea în cuvinte şi imagini” – EDIŢIA a IV-a
REGULAMENT DE PARTICIPARE

I. PRECIZĂRI GENERALE
Concursul de creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini” va cuprinde următoarele secţiuni, după cum urmează:
1. Secţiunea Creaţie literară:
• subsecţiunea Poezie;
• subsecţiunea Traduceri;
• subsecţiunea Proză;
2. Secţiunea Arte vizuale:
• subsecţiunea Fotografie;
• subsecţiunea Pictură / Desen;
3. Secţiunea Multimedia:
• subsecţiunea Prezentare Power Point
• subsecţiunea Film
Participanţii vor trimite lucrările împreună cu fişa de participare într-un singur fişier ataşat, pe adresa electronică a concursului, concurssenchea@yahoo.com, în perioada 1.03.2015 – 29.03.2015, respectiv, prin Poşta Română pentru secţiunea Arte vizuale/ Multimedia. Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/ subsecţiuni, în condiţiile respectării regulamentului.
II. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR
1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ (SUBSECŢIUNEA POEZIE; SUBSECŢIUNEA PROZĂ; SUBSECŢIUNEA TRADUCERI)
• Tema generală a secţiunii este „IUBIREA”.
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a VIII-a şi a IX-a – a XII-a. Textele trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet).
• Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice. Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
• Pentru subsecţiunea POEZIE se vor trimite trei texte într-un singur fişier Word. Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com. Elevii vor crea trei poeme, într-una din limbile franceză sau engleză, având ca temă iubirea. Toate cele trei texte vor fi realizate în aceeaşi limbă străină.
• Pentru subsecţiunea PROZĂ se va trimite un text într-un singur fişier Word. Adresa pe care se vor expedia lucrările este: concurssenchea@yahoo.com. Elevii de gimnaziu (clasele V – VIII) vor trimite o lucrare originală de maxim 2 pagini, redactată într-una din limbile franceză sau engleză şi având ca titlu „Pagini de jurnal – prima mea iubire”; elevii de liceu (clasele IX – XII/XIII) vor trimite o lucrare originală de minim o pagină/maxim 4 pagini, într-una din limbile franceză sau engleză, cuprinzând un eseu argumentativ pe baza citatului „Iubi¬rea este hrana sufle¬tu¬lui. La fel cum ali¬men¬tele hră¬nesc tru¬pul fizic, iubi¬rea hră¬neşte sufle¬tul. Dacă tru¬pul nu pri¬mește ali¬men¬tele de care are nevoie, el devine slab. La fel se petrec lucru¬rile și cu sufle¬tul. Dacă nu bene¬fi¬ci¬ază de iubi¬rea de care are nevoie, devine slab, se va îmbol¬năvi.” (Osho).
• Pentru subsecţiunea TRADUCERI elevii vor trimite o lucrare care să conţină traducerile a două poezii din limba română într-una din limbile franceză sau engleză şi traducerile a două poezii din limba străină aleasă în limba română; textele alese trebuie să aibă ca temă iubirea şi să fie structurate într-un singur fişier Word (sub formă de tabel). Fişierul trebuie să conţină şi textele după care s-au făcut traducerile. Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com.

2. SECŢIUNEA ARTE VIZUALE
SUBSECŢIUNEA FOTOGRAFIE
• Tema generală a secţiunii este ,,Iubirea este însăşi legea vieţii”. În realizarea lucrărilor, concurenţii vor ţine cont obligatoriu de următorul citat: “Iubirea oferă fiecărui om cel puţin o poveste …” (Irina Binder)
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Fotografiile trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini”. Se vor trimite maximum 3 fotografii, având dimensiunile de 15x21cm. (fără rame, semnătură, dungi laterale albe sau negre)
• Pentru înscriere, fotografiile trebuie trimise şi în format digital (JPG), având dimensiunile următoare: una dintre laturi trebuie să aibă 700 pixeli (nici mai mult, nici mai puţin). Cealaltă latură poate avea orice dimensiune mai mică sau egală cu 700 pixeli. Nicio fotografie nu trebuie să depăşească 200 kb. În caz contrar, va fi redimensionată automat. Fotografiile nu trebuie să aibă ramă, semnătură sau alte înscrisuri! Jurizarea finală şi stabilirea câştigătorilor se va face pe baza fotografiilor pe suport hârtie şi a celor în format digital! Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com.
• Nu se permite înscrierea fotografiilor-colaj, a celor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnităţii şi intimităţii umane. Vor fi descalificate fotografiile manipulate grosolan în programe de editare (desaturare sau suprasaturare parţială şi selectivă, distorsionări, efecte speciale, texturi, bitonalitatea, alta decât alb-negru şi sepia).

SUBSECŢIUNEA DESEN/ PICTURĂ
• Tema generală a secţiunii este ,,Iubirea este însăşi legea vieţii”. În realizarea lucrărilor, concurenţii vor ţine cont obligatoriu de următorul citat: “Iubirea oferă fiecărui om cel puţin o poveste …” (Irina Binder)
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Lucrările trimise trebuie să fie creaţii originale, nu reproduceri şi trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
• Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini”. Se vor trimite maximum 3 lucrări.

!!! Notă: titlurile lucrărilor trimise – fotografii, desene, picturi – trebuie să conţină cuvântul „iubire” şi să fie redactate într-una din limbile franceză sau engleză. Nerespectarea acestei condiţii atrage după sine eliminarea lucrărilor din concurs.

3. SECŢIUNEA MULTIMEDIA
• Tema generală a secţiunii este „Iubirea este însăşi legea vieţii”. Elevii participanţi îşi vor alege un citat despre iubire pe care îl vor ilustra prin intermediul unei prezentări Power Point sau a unui film.
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Materialele trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
• Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română (CD/DVD) la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini” şi prin email pe adresa concursului concurssenchea@yahoo.com. Se vor trimite maximum 3 lucrări. Prezentările Power Point trebuie să conţină între 15 şi 20 slide-uri, cu text într-una din limbile franceză sau engleză. Filmele concurente la această secţiune trebuie să aibă o durată de maximum cinci minute. Coloana sonoră şi/sau orice text care însoţeşte filmul trebuie să fie într-una din limbile franceză sau engleză.
• Toate lucrările trimise, participante sau neparticipante la concurs, nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs.

III. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA
În perioada 01 – 25.04.2015, juriul concursului, alcătuit din profesori, editori, artişti plastici, etc. va selecta creaţiile care vor fi premiate. De asemenea, cele mai valoroase lucrări vor fi publicate pe paginile de internet ale instituţiilor implicate în proiect şi pe blogul concursului. Premierea va avea loc pe data de 15.05. 2015. Laureaţii concursului vor fi anunţaţi pe e-mail, pentru a participa la festivitatea de premiere.

!!! Notă: în cazul în care laureaţii concursului nu vor participa la festivitatea de premiere, diplomele le vor fi trimise prin poştă. Premiile se înmânează doar participanţilor la festivitatea de premiere.

ECHIPA DE PROIECT:
Responsabili: Director de proiect, prof. Hera Ingrid, consilier educativ
Coordonator, prof. Husac Luminiţa, coordonator programe şi proiecte

Coordonatori evaluare secţiunea Creaţie literară
lect. univ. dr. Creangă Teodora
prof. Silaghi Mihaela
prof. Burghiş Diana
Coordonatori evaluare secţiunea Arte vizuale
prof. Talabă Gabriela
arhitect Bărbat Delia
Coordonatori evaluare secţiunea Multimedia
prof. Mămăligă Delia
prof. Peşteşi Laura

persoane de contact:
prof. HERA INGRID, telefon 0744/438832, ingridhera@yahoo.com
prof. HUSAC LUMINIŢA, telefon 0720/100077, husacluminita@yahoo.com

Reclame

3 comentarii »

 1. Sasu Nicolae said

  Eu sunt inscris in concurs deja.
  Astept sa vad daca castig.
  Am trimis trei poezii originale

 2. Ame said

  Sincer nu cred ca o sa castig, insa vreau sa primesc macar o poza cu desenul pe care l-am facut . Nu stiu de ce nu m-a dus capul sa-i fac o fotografie.
  Astept cu nerabdare sa vad de cate mii de ori mai mult talent decat ce am desenat eu vor contine lucrarile castigatoare.

 3. Cand se anunta castigatorii?
  De exemplu ru daca castig, cum aflu?
  Ora festivitatii.
  Sa imi pregatesc o masina sa ma aduca de la aiud la fagarasi.
  Ma anuntati cu 10 minute inainte de festivitate.
  Asa seriozitate e in concurdu asta?
  Am dst mail lu doamna Ingrid dar….nici un raspuns

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s