BIBLIOTECA TE PROMOVEAZĂ! CLUB LAUDATIO


CLUBUL LAUDA10431526_647092175365526_1869415078293034959_nTIO

SPIRITUL ESTETIC ÎN CREAŢIILE LITERARE ŞI ARTISTICE

 

„Sensul vieţii. Nevoia de ideal”- Tiberiu Rudică

Biblioteca Municipală Octavian Paler Făgăraş a înfiinţat în data de 2 iunie 2014, CLUBUL LAUDATIO, menit a promova elevii făgărăşeni talentaţi.

Membrii:

Robert Manciu

Felix Husac

Denisa Costea

Vlăduț Creangă

Iuliana Vulcu

Stelio Săpătoru

Maria Bălăceanu

Alexandra Tănase

Ștefan Ramba

Descriere narativă

 

 1. De nobis ipsis silemus — „Despre noi înşine tăcem!” Francis Bacon. Maxima lui Francis Bacon deschide un itinerar spiritual, un câmp de interpretări al gândurilor nerostite, dar aşternute pe hârtie, pânză sau partitură. Succesiunea trăirilor lăuntrice se plămădeşte ca o confesiune a întâlnirii artistului cu el însuşi.

În spaţiul bibliotecii, bibliotecarul este cel care descoperă strălucirea, ardoarea creativă a adolescenților. Se deschide, astfel, dialogul preocupărilor constante pentru tot ceea ce creează ei: eseu, poezie, desen, grafică, pictură, iconografie, artă interpretativă şi vizuală.

Verbele A FI, A FACE, A AVEA induc clipa şi timpul, clipa inspiraţiei, clipa zămislirii şi timpul – durată a creaţiei.

 1. Ce este Clubul Laudatio¬?

Prin Clubul Laudatio¬, biblioteca devine un spaţiu al celebrării creaţiilor literare şi artistice ale elevilor făgărăşeni.

Activităţile pe care instituţia le derulează în beneficiul clubului:

-Organizarea expoziţiilor de pictură, artă grafică, iconografie, desen;

-Recital de poezie, lectură din eseuri literare;

-Video-proiecţii;

-Recital vocal-instrumental.

Creaţiile proprii vădesc talentul elevilor înscrişi în clubul nostru. Dorim, astfel, să-le aducem un elogiu al Cuvântului.

Principiile didactice îşi păstrează valabilitatea şi în cazul educației estetice, dar ele se cer a fi corelate cu următoarele principii specifice:

– principiul educaţiei estetice prin valori autentice,

– principiul perceperii profunde şi creatoare a operelor de artă şi a valorilor estetice în general,

– principiul perceperii unitare a conţinutului şi formei,

– principiul înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic.

care deschide calea imaginaţiei, a introspecţiei, de arta abordată din perspectiva simbolurilor, a formei a culorii. Fenomenul plastic are o limpezime şi o putere de penetraţie care poate contracara asaltul pe care îl exercită asupra noastră non-valoare şi kitschul. Artele vizuale

Clubul Laudatio¬ se axează pe fundamentarea următor principii:

– principiul educării estetice prin valori autentice,

– principiul perceperii profunde şi creatoare a operelor de arta şi a valorilor estetice in general,

– principiul perceperii unitare a conţinutului şi formei,

– principiul înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic.

 1. De ce este important Clubul Laudatio?

Biblioteca organizează Întâlniri admirabile cu tinerii talentaţi.   «„Admirabil”, „admirare” vin de la verbul latinesc mirări, care însemi „a privi fix”, „a contempla”, „a se mira”, „a admira”. Din această „privire fixă” şi „contemplare”, francezii au derivat foarte just, cuvântul miroir — oglindă, fiindcă cine admiră se oglindeşte în obiectul admirat”» – Anton Dumitriu

 1. Scop. „Fără îndoială există talente individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile în pământul şi modul de-a fi al poporului lor, pentru a produce ceva permanent”. – Mihai Eminescu

„Sensul dezvoltării omului trebuie să cuprindă neapărat o mentalitate aparte asupra existenţei, înţeleasă ca o continuă dorinţă de obţinere a unei interiorităţi tot mai spiritualizate, adică de trăire cât mai fecundă în spiritual. Numai aşa îşi poate prelungi existenţa” – Tiberiu Rudică

 1. Ce propune Clubul Laudatio?
 2. Promovarea sentimentului artistic, a experienţelor şi impresiilor individuale, a poveştilor fiecărui tânăr prin intermediul Clubului Laudatio. Prin implicare, fiecare tânăr învaţă si descoperă – culturi, opinii, locuri, oameni. „Se descoperă pe sine. Se deschide către noi experienţe, către diversitate, către ceilalţi.”
 3. Formarea personalităţii potenţialul educativ al frumosului estetic, social şi natural.

c. Dezvoltarea creativităţii estetice. În aceasta grupă se impun cu deosebire doua obiective:

– descoperirea la timp a aptitudinilor speciale pentru diferite genuri de arte şi dezvoltarea acestora în raport de potenţialitatea lor prin activităţi educative judicios concepute.

– formarea deprinderilor şi abilităţilor cerute de specificul creaţiei respective.

d. Dezvoltarea aptitudinilor estetice creatoare prin:

– stimularea aptitudinilor creatoare în recepţia estetică, dezvoltarea imaginaţiei integratoare în raport cu opera de artă receptată.

– formarea capacităţii de a exprima, de a comunica trăirea estetică.

– dezvoltarea capacităţii de a surprinde, a aprecia şi a exprima cu mijloace artistice unele aspecte ale naturii, ale existenţei cotidiene.

– stimularea trăirii de frumos.

– formarea abilitaţilor estetice si a deprinderii de a le folosi consecvent în munca şi în viaţa cotidiană.

I. Obiectivele şi beneficiile Clubului Laudatio

 1. Îi va ajuta pe elevii talentaţi să primească recunoaşterea talentului creator.
 2. Va stimula interesul faţă de punerea în valoare a aptitudinilor şi sensibilităţii creative.
 3. Pune la dispoziţie un cadru pentru o interacţiune mai personală cu publicul.
 4. Este o ocazie pentru instituţia noastră de a discuta cu elevii despre semnificaţiile intrinseci ale artei şi ale pasiunii pentru artă, de a le da acestora răspuns la întrebările pe care le-ar putea avea.
 5. Este un cadru adecvat de a discuta şi de a expune subiecte care le suscită interesul pentru a-şi valorifica creaţiile.
 6. Facilitează întrebări şi discuţii în grup întrucât grupul este normal mai mic şi mai puţin for¬mal.

II. Iniţiere Club Laudatio

 1. Am identificat şi atras elevii talentaţi în domeniul creaţiei literare şi artistice. Menţinem clubul deschis pentru aceia care doresc să crească în cunoaşterea şi aprofundarea actului creator.
 2. Anunţăm existenţa clubului în comunitatea noastră, prin mijloace mass-media şi online. Considerăm că mulți elevi vor fi interesaţi de activităţile pe care le vom derula: întâlniri, evenimente de promovare. Vom avea întâlniri cu aceşti elevi pentru a realiza povestea destinului creator a fiecăruia.
 3. Vom fi în legătură permanentă cu părinţii elevilor. Mulţi părinţi vor dori să ştie despre locul şi scopul întâlnirilor şi evenimentelor. Vom organiza întruniri speciale pentru părinţi.

D. Întâlnirile la club sunt bilunare, înaintea unui eveniment.

III. Desfăşurarea întâlnirilor cu membrii clubului

 1. O astfel de întrunire are patru elemente. Un timp de expuneri şi prezentări, studiul artistic, diseminare şi distracţii. Distracţia poate să includă oricare sau toate din următoarele: cântat, jocuri, scenete, vizionări.
 2. Timpul de expunere personală. Elevii îşi prezintă universul creaţiei. Bibliotecarul concluzionează. Vom reacţiona într-un mod încurajator. Este un timp de a da sfaturi, pentru a elimina tendinţa de inhibare pentru ca prezentarea să fie în continuare sinceră. Dacă cineva împărtăşeşte o problemă, o îngrijorare sau o nevoie, o vom nota şi vom găsi soluţia.

CITATE TALENT:

1.Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu. – Leo Buscaglia, speaker motivaţional, profesor la Departamentul de Educaţie Specială a Universităţii California de Sud.

2. Persoanele care s-au născut cu un talent şi sunt menite să-l folosească, îşi vor găsi adevărata fericire atunci când îl folosesc – Johann Wolfgang von Goethe

3. Nu-i de ajuns să ai talent, trebuie să-i mai adaugi şi gust. – Denis Diderot

4. Fără îndoială există talente individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile în pământul şi modul de-a fi al poporului lor, pentru a produce ceva permanent. – Mihai Eminescu

5. Talentul este o inteligenţă specială, manifestată; inteligenţa este putinţa mai multor talente la acelaşi om, chiar dacă ele nu se manifestă. – Nicolae Iorga

6.Fizicianul Deepak Chopra spunea: „Dacă un copil este slab la matematică, dar bun la tenis, majoritatea oamenilor i-ar angaja un preparator la matematică. Eu i-aş fi angajat, mai degrabă, un antrenor de tenis.”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s