Concurs interjudeţean de creaţie LUMEA ÎN CUVINTE ŞI IMAGINI


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV
LICEUL TEHNOLOGIC ”DR. IOAN ŞENCHEA”
505200 Făgăraş, jud. Braşov, Str. Vlad Ţepes nr.11B, Tel.&Fax:0268/211933
e-mail : gr_sc_senchea @ yahoo.com
________________________________________________________________

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ÎN LIMBI STRĂINE
„Lumea în cuvinte şi imagini”
EDIŢIA a III-a
REGULAMENT DE PARTICIPARE

I. PRECIZĂRI GENERALE

Concursul de creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini” va cuprinde următoarele secţiuni, după cum urmează:
1. Secţiunea Creaţie literară:
• subsecţiunea Poezie;
• subsecţiunea Traduceri;
• subsecţiunea Proză;
2. Secţiunea Arte vizuale:
• subsecţiunea Fotografie;
• subsecţiunea Pictură / Desen;
3. Secţiunea Multimedia:
• subsecţiunea Prezentare Power Point
• subsecţiunea Film

Participanţii vor trimite lucrările împreună cu fişa de participare într-un singur fişier ataşat, pe adresa electronică a concursului, concurssenchea@yahoo.com, în perioada 28.04.2014 – 09.05.2014, respectiv, prin Poşta Română pentru secţiunea Arte vizuale/ Multimedia. Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/ subsecţiuni, în condiţiile respectării regulamentului.

II. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR

1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ (SUBSECŢIUNEA POEZIE; SUBSECŢIUNEA PROZĂ; SUBSECŢIUNEA TRADUCERI)

• Tema generală a secţiunii este „RÂSUL”.
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a VIII-a şi a IX-a – a XII-a. Textele trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet).
• Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice. Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
• Pentru subsecţiunea Poezie se vor trimite trei texte într-un singur fişier Word. Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com. Elevii vor crea trei poeme, într-una din limbile franceză sau engleză, având ca temă râsul. Toate cele trei texte vor fi realizate în aceeaşi limbă străină.
• Pentru subsecţiunea Proză se va trimite un text într-un singur fişier Word. Adresa pe care se vor expedia lucrările este: concurssenchea@yahoo.com. Elevii de gimnaziu (clasele V – VIII) vor trimite o lucrare originală de maxim 2 pagini, redactată într-una din limbile franceză sau engleză şi având ca titlu „Pagini de jurnal – cea mai veselă zi din viaţa mea”; elevii de liceu (clasele IX – XII/XIII) vor trimite o lucrare originală de minim o pagină/maxim 4 pagini, într-una din limbile franceză sau engleză, cuprinzând un eseu argumentativ pe baza citatului „Poate că ştiu de ce doar omul râde: doar el suferă atât de mult încât a trebuit să inventeze râsul” (Friedrich Nietzsche).
• Pentru subsecţiunea Traduceri elevii vor trimite o lucrare care să conţină traducerile a două poezii din limba română într-una din limbile franceză sau engleză şi traducerile a două poezii din limba străină aleasă în limba română; textele alese trebuie să aibă ca temă râsul şi să fie structurate într-un singur fişier Word. Fişierul trebuie să conţină şi textele după care s-au făcut traducerile. Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com.

2. SECŢIUNEA ARTE VIZUALE

SUBSECŢIUNEA FOTOGRAFIE

• Tema generală a secţiunii este ,,Râsul – oglindă a sufletului uman”. În realizarea lucrărilor, concurenţii vor ţine cont obligatoriu de următorul citat: “Dacă vrei să arunci o privire în interiorul sufletului uman şi să ajungi să cunoşti un om, nu te obosi să analizezi felul în care tace, în care vorbeşte, în care plânge, să vezi cât de mult îl mişcă ideile nobile. Vei avea rezultate mult mai bune dacă îl priveşti râzând. Un om care râde din suflet e un om bun” (Fiodor Mihailovici Dostoevski)
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Fotografiile trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini”. Se vor trimite maximum 3 fotografii, având dimensiunile de 15x21cm. (fără rame, semnătură, dungi laterale albe sau negre)
• Pentru înscriere, fotografiile trebuie trimise şi în format digital (JPG), având dimensiunile următoare: una dintre laturi trebuie să aibă 700 pixeli (nici mai mult, nici mai puţin). Cealaltă latură poate avea orice dimensiune mai mică sau egală cu 700 pixeli. Nicio fotografie nu trebuie să depăşească 200 kb. În caz contrar, va fi redimensionată automat. Fotografiile nu trebuie să aibă ramă, semnătură sau alte înscrisuri! Jurizarea finală şi stabilirea câştigătorilor se va face pe baza fotografiilor pe suport hârtie şi a celor în format digital! Adresa pe care se vor trimite lucrările este: concurssenchea@yahoo.com.
• Nu se permite înscrierea fotografiilor-colaj, a celor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnităţii şi intimităţii umane. Vor fi descalificate fotografiile manipulate grosolan în programe de editare (desaturare sau suprasaturare parţială şi selectivă, distorsionări, efecte speciale, texturi, bitonalitatea, alta decât alb-negru şi sepia).

SUBSECŢIUNEA DESEN/ PICTURĂ

• Tema generală a secţiunii este ,,Râsul – oglindă a sufletului uman”. În realizarea lucrărilor, concurenţii vor ţine cont obligatoriu de următorul citat: “Dacă vrei să arunci o privire în interiorul sufletului uman şi să ajungi să cunoşti un om, nu te obosi să analizezi felul în care tace, în care vorbeşte, în care plânge, să vezi cât de mult îl mişcă ideile nobile. Vei avea rezultate mult mai bune dacă îl priveşti râzând. Un om care râde din suflet e un om bun” (Fiodor Mihailovici Dostoevski)
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Lucrările trimise trebuie să fie creaţii originale, nu reproduceri şi trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
• Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini”. Se vor trimite maximum 3 lucrări.

!!! Notă: titlurile lucrărilor trimise – fotografii, desene, picturi – trebuie să conţină cuvântul „râs” şi să fie redactate într-una din limbile franceză sau engleză. Nerespectarea acestei condiţii atrage după sine eliminarea lucrărilor din concurs.

3. SECŢIUNEA MULTIMEDIA

• Tema generală a secţiunii este „Râsul – oglindă a sufletului uman”, respectiv citatul: “Dacă vrei să arunci o privire în interiorul sufletului uman şi să ajungi să cunoşti un om, nu te obosi să analizezi felul în care tace, în care vorbeşte, în care plânge, să vezi cât de mult îl mişcă ideile nobile. Vei avea rezultate mult mai bune dacă îl priveşti râzând. Un om care râde din suflet e un om bun” (Fiodor Mihailovici Dostoevski)
• Pot participa elevi din clasele a V-a – a XII-a. Materialele trimise trebuie să nu mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
• Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română (CD/DVD) la adresa Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru Concursul de Creaţie în limbi străine „Lumea în cuvinte şi imagini” şi prin email pe adresa concursului concurssenchea@yahoo.com. Se vor trimite maximum 3 lucrări. Prezentările Power Point trebuie să conţină între 15 şi 20 slide-uri, cu text într-una din limbile franceză sau engleză. Filmele concurente la această secţiune trebuie să aibă o durată de maximum cinci minute. Coloana sonoră şi/sau orice text care însoţeşte filmul trebuie să fie într-una din limbile franceză sau engleză.
• Toate lucrările trimise, participante sau neparticipante la concurs, nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs.

 III. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA

În perioada 12.05.2014 – 30.05.2014, juriul concursului, alcătuit din profesori, editori, artişti plastici, etc. va selecta creaţiile care vor fi premiate. De asemenea, cele mai valoroase lucrări vor fi publicate pe paginile de internet ale instituţiilor implicate în proiect şi pe blogul concursului. În perioada 02.06.2014 – 05.06.2014 vor avea loc, sub coordonarea organizatorilor şi a partenerilor locali, diverse manifestări legate de concurs (expoziţii, simpozioane, prezentări). Premierea va avea loc pe data de 06.06.2014. Laureaţii concursului vor fi anunţaţi pe e-mail, pentru a participa la festivitatea de premiere.

!!! Notă: în cazul în care laureaţii concursului nu vor participa la festivitatea de premiere, diplomele le vor fi trimise prin poştă. Premiile se înmânează doar participanţilor la festivitatea de premiere.
Echipa de Proiect:
Responsabili: Director de proiect, prof. HERA INGRID, consilier educativ
Coordonator, prof. Husac Luminiţa, responsabil Comisie parteneriate şi proiecte

Coordonatori evaluare secţiunea Creaţie literară
lect. univ. dr. Creangă Teodora
prof. Bota Andreea
prof. Curticăpean Diana
Coordonatori evaluare secţiunea Arte vizuale
prof. Talabă Gabriela
arhitect Bărbat Delia
Coordonatori evaluare secţiunea Multimedia
prof. Mămăligă Delia
prof. Peşteşi Laura

persoană de contact:
prof. HUSAC LUMINIŢA, telefon 0720/100077, husacluminita@yahoo.com

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s