BIBLIOTECA MUNICIPALĂ FĂGĂRAŞ- FLORILE DALBE


FLORILE DALBE

DSCN0872Expoziţia de carte este structurată pe domeniile: religie, pictură universală, iconografie bizantină ortodoxă, literatură sacră, etnografie şi folclor.

„Destinul omului nu este numai pământesc, ci şi ceresc, nu doar istoric, dar şi metafizic, nu numai omenesc, dar şi dumnezeiesc. Nu este doar o dramă a omului, ci şi una a lui Dumnezeu. Numai apelul profetic la istorie şi la trecut poate învia evoluţia moartă, mişcarea moartă poate s-o facă vie, poate s-o facă lăuntric spirituală. Concluzia principală a tuturor prelegerilor mele despre esenţa istoriei, despre esenţa unei filosofii a istoriei, este aceea că nu poate exista contradicţie între om şi istorie, între lumea spirituală a omului şi marea lume a istoriei” (N. Berdiaev, « Sensul istoriei »).

În studiul « Teme ecumenice », André  Scrima a explorat spatiile spirituale, culturale, geografice ale celorlalte religii, spre a pătrunde „semnele aceluiaşi Universal viu”. Una

DSCN0875dintre temele dominante ale studiilor sale este convergenţa religiilor spre „acelaşi pol absolut”: universalitatea spiritualităţii creştine.

Dimensiunea sacralităţii o dobândeşte Muntele Athos. In cartea sa sapienţială „Istorie şi taină la Sfântul Munte Athos”, Vasile Andru descrie călătoria iniţiatică „dinspre istorie spre revelarea sacrului”. Asemenea lui Berdiaev şi Gabriel Marcel, Steinhardt este un reprezentant  al existenţialismului creştin. Monahul de la Rohia va dobândi « dimensiunea mistică de iluminare ». Volumul „Monahul de la Rohia” este „rodul deplinei sincerităţi » (Al. Paleologu). Din ianuarie 1988, Zaharia Sângeorzan îi propune lui N. Steinhardt să răspundă, prin corespondenţă, la 365 întrebări, privind teologia, literatura, filosofia, etica, angajarea politică, societatea şi  identitatea noastră. Răspunsurile spontane, pline de vervă sondează şi adâncimile de gând despre Eminescu, Blaga, Noica, Eliade, Cioran, Sandu Tudor, Mircea Vulcănescu, Tolstoi, Esenin.

DSCN0876Revista ortodoxă de misiune şi informare, « Porunca iubirii » a editurii făgărăşene Agaton, înnobilează spiritul creştin prin articolele minuţios elaborate de teologi.

Volumele Arhimandritului Teofil Părăianu- « Credinţa lucrătoare prin iubire », « Rugăciunea- piatra de încercare a tuturor lucrurilor », « Sărbători fericite ! » sunt o pledoarie pentru vieţuirea noastră în « aurul credinţei, tămâia rugăciunii, smirna de bună mireasmă a nădejdii », virtuţi pentru a fi vrednici de Acela care « pentru noi şi pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om ».

Ceasuri de reculegere ni-l oferă volumul „Părintele Arsenie Boca, o viaţă închinată schimbării vieţii noastre », ediţie îngrijită de Natalia Corlean.  « Prin  ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce propovăduieşte, programul Părintelui Arsenie Boca este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox. Părintele Arsenie Boca arată cât de mult se poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul dogmaticei şi al disciplinei răsăritene. Hristos lucrează numai prin Sfintele Taine şi în Biserică. Fiecare credincios este obligat să rămână între semeni săi, rugându-se pentru ei, crezând pentru ei, fiind răspunzător pentru ei. Smerenia şi puritatea vieţii sunt condiţiile  mântuirii » (Dumitru Stăniloaie).
„Homo religiosus” al lui Mircea Eliade, „în atingere cu sacrul, descoperă existenţa unei realităţi absolute, care transcende lumea aceasta”. Mănăstirile şi schiturile ortodoxe sunt vetre de spiritualitate „pentru închinare şi liniştire sufletească”. Volumul « Drumuri spre mănăstiri » al lui M. Vlasie, este un itinerar al însemnelor sacralităţii.
În judeţul Braşov sunt consemnate: Mănăstirea Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Dejani, Mănăstirea Bucium, Mănăstirea Berivoii Mari, Schitul Berivoii Mici, Mănăstirea Boholţ-Făget. Purtătoare ale mesajului divin sunt volumele « Din Cetatea lui Tu în Cetatea cerulului », « Din Cetatea lui Eu în Cetatea lui Tu « , Biblia pentru copii ». « Dickens povestind copiilor », « O poveste de Crăciun » deschid lumea mirifică a Crăciunului. Bogate semnificaţii teologice cuprinde iconografia ortodoxă bizantină. Venerate de cultul religios ortodox, icoanele  sunt « altare de închinare ». Miracolul Nasterii lui Iisus este eternizat în picturile lui Rafael, Botticelii, El Greco.

 Volumul « Colinzi din Ţara Făgăraşului » readuce în fiecare an, poezia cu caracter ritualic- colindatul cetei de feciori, ţurca, steaua, irozii. Praznicul Naşterii Domnului umple sufletul fiecărui creştin cu o bucurie neasemuită.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală Făgăraş

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s