Nikolai Berdiaev. Sensul istoriei, Editura Polirom, 1996


berd

„Destinul omului nu este numai pământesc, ci şi ceresc, nu doar istoric, dar şi metafizic, nu numai omenesc, dar şi dumnezeiesc. Nu este doar o dramă a omului, ci şi una a lui Dumnezeu. Numai apelul profetic la istorie şi la trecut poate învia evoluţia moartă, mişcarea moartă poate s-o facă vie, poate s-o facă lăuntric spirituală. Concluzia principală a tuturor prelegerilor mele despre esenţa istoriei, despre esenţa unei filosofii a istoriei, este aceea că nu poate exista contradicţie între om şi istorie, între lumea spirituală a omului şi marea lume a istoriei” (N. Berdiaev).

Textele lui Berdiaev dobândesc semnificaţii proprii, după cum el însuşi va spune: „gândirea mea e centralizată, în ea totul se leagă, n-are nimic fragmentar, dar ea e intuitivă prin originea sa şi aforistică prin formă. Gândirea mea se mişcă pe planuri diverse şi de aceea, fără îndoială, mi se reproşează că aş fi contradictoriu. Or contradicţiile gândirii mele decurg din natura ei înseşi, ele nu pot şi nu trebuie să fie eliminate”(Berdiaev, „Autobiografia”).

Pentru Berdiaev, „sensul” este încărcat de tradiţia teologică şi filosofică. Omul nu este un individ, o „parte a naţiunii”, este „persoana” căreia naţiunea, statul, instituţiile îi vor permite libertatea de manifestare. Libertatea persoanei şi a spiritului se vor afirma numai în cazul în care fiecărui om îi sunt asigurate condiţiile decente de subzistenţă. În studiul său, Berdiaev conferă o importanţă deosebită „tradiţiei”, care se impune a fi „autentică”, „reînsufleţită”, întrucât „prin ea este menţinută legătura cu ceea ce este etern în trecut; dar tradiţiile rele trebuie surmontate, cele ale clanului şi nu ale comunităţii, cele ale inerţiei şi obiectivării şi nu ale spiritualităţii”.

Eschatologia este adâncită în termenii creaţiei mistico-religioase: „Misterul prim este şi cel al naşterii lui Dumnezeu în om (care include lumea în sine) şi cel al naşterii omului în Dumnezeu. Aceasta vrea să spună în limbajul nostru imperfect că Dumnezeu are nevoie de un act creator corespunzător din partea omului”, pentru că „Eonul (gr. „aion”= timpul) sfârşitului este revelaţia Spiritului”. Pentru Berdiaev, omul supus „trecerii spre umano- divin ori bestialo- divin”. „Bestia” semnifică „Cezarul, statul, dominaţia aservirii omului de către om, ceea ce relevă întotdeauna puterea Fiarei , această Fiară este nu o fiinţă individuală, ci una colectivă” („Autobiografia”). În volumul „Între scris şi sânge” („Conversaţii cu Carlos Catana”), Ernesto Sabato aprofundează, cu luciditate, semnificaţiile volumului: „ Berdiaev spune că istoria nu are nici un sens prin ea însăşi, că ea este, în fond, doar o serie de eşecuri şi dezastre. Or, toate acestea sunt destinate să dovedească tocmai faptul, că omul nu trebuie să caute sensul vieţii în Istorie, în timp, ci în Eternitate. Sfârşitul istoriei nu este imanent, ci transcendent. Astfel, pentru Berdiaev, toate calamităţile pe care le denunţă Ivan Karamazov, reprezintă în chip paradoxal, un motiv de optimism , ele constituind dovada neputinţei oricărei soluţii terestre. Or, este foarte dificil să nu disperi, dacă excluzi din acest existenţialism credinţa în Dumnezeu, căci am rămâne atunci abandonaţi într-o lume lipsită de sens, care s-ar sfârşi într-o moarte definitivă. Dostoievski se salvează de disperarea totală , cum se salvează şi Kierkegaard, pentru că în final, crede în Dumnezeu. Se mai salvează şi cei ca Nietzsche, Rimbaud şi alţi atei înverşunaţi, care văd în Dumnezeu un duşman, căci pentru a exista ca duşman, Dumnezeu trebuie în primul rând să existe. Dar, pentru un existenţialist ateu ca Sartre, se pare că nu există altă cale decât disperarea pură”.

În capitolul „Concepţia despre progres şi sfârşitul istoriei”, Berdiaev conchide: istoria deschide calea înspre „o altă lume, însă „în interiorul istoriei nu este posibilă instaurarea unei stări absolute, sarcina istoriei este rezolvabilă doar dincolo de limitele ei”. Omul ajunge să cunoască „impasul cercului strâmt al istoriei”. Ca atare, conştientizează „imposibilitatea rezolvării sarcinii sale în interiorul procesului istoriei”, conştientizează că „numai ieşirea transcendentă poate soluţiona istoria”. Întreaga perspectivă este îndreptată spre „interior” şi se prelungeşte în „săvârşirea istorică temporală, prin ieşirea „dincolo de hotarele istoriei, „prin irumperea istoriei în supra- istorie, prin admiterea în cercul închis al istoriei forţelor aflate deasupra istoricului, adică a unui nou eveniment numenal celest în cel pământesc şi fenomenal- apariţia viitoare a lui Hristos”. În chip de concluzie, sfârşitul istoriei este inevitabil. Dacă istoria ar fi un „proces nesfârşit”, ea nu ar avea nici un sens. La sfârşitul istoriei nu mai există „închiderea în lumea aceasta, în realitatea noastră pământească”. „Eonul lumii noastre îmbătrâneşte”. Este o viziune simbolică a Apocalipsei. Legătura timpurilor „se rupe”, „cercul închis al realităţii încetează să mai existe”.

„În realitatea lumii se revarsă energiile unor alte trepte ale realităţii, istoria timpului nostru se sfârşeşte şi tocmai de aceea capătă un sens”. Istoria nu a putut rezolva problemele destinului individual, „destin care constituie tema genialelor revelaţii ale creaţiei lui Dostoievski, de care este legată întreaga metafizică a istoriei”. Starea conflictuală dintre destinul individual şi cel universal se soluţionează printr-o „anumită mutaţie lăuntrică, după care istoria universală nu se va mai înfăţişa în perspectiva fluxului distrugător al timpului, aruncată parcă în afară din adâncul spiritului, ci în perspectiva eternităţii, a istoriei celeste”.

Viorica Bica
Biblioteca Municipală Făgăraş

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s