BIBLIOTECA FĂGĂRAŞ ŞI BUNĂ ZIUA FĂGĂRAŞ VĂ INVITĂ LA LECTURĂ


Octavian Paler, Viaţa pe un peron, Editura Litera, 2009

„Viaţa pe un peron” este un roman parabolă cu personaje- simboluri. Condiţia omului modern va deschide un câmp larg de „investigaţie” asupra fricii, a însingurării, a culpabilizării, a represiunii, a solidarităţii umane. In corpusul gândirii, precumpănitoare sunt adevărul şi cunoaşterea. Eroul- narator ni se relevă cu contradicţiile proprii naturii sale dar şi cu acel nimb de măreţie pe care i-l conferă gândirea.

Retras în gara părăsită din marginea unei mlaştini, pustiit de eşecuri, eroul-narator se confesează. Din paginile romanului răzbate conştiinţa omului, care dobândeşte dimensiunea pentru sine.

Sala de aşteptare este „deşertul” acestui înţelept care intentează proces istoriei, propriei sale existenţe. Omul care optează pentru destinul de sfânt are de învins condiţia de şobolan”. Decalogul aşteptării, pe care şi-l redactează, este menit a-l îndepărta de la „moarte”:”Prima poruncă: Să aştepţi oricât. A doua poruncă: Să aştepţi orice. A treia poruncă: Să nu-ţi aminteşti,în schimb, orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăieşti în prezent. A patra poruncă: Să nu numeri zilele. A cincea poruncă: Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa. A şasea poruncă: Repetă că nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim…”. „Problematica eseurilor lui Camus şi în genere, a existenţialismului, este pusă în termenii unei fabule în care simbolurile(îmblânzitorii de cobre, dresorii de câini, mangustele imperfecte) vin să dubleze ideile exprimate”(E. Simion). Cunoaşterea i se relevă prin contestarea adevărului şi apoi prin acceptarea lui. „A dubla şi a se dedubla, sunt verbe esenţiale în acest pasionant şi primejdios proces. El caută mereu ceva, un sens într-o lume plină de contradicţii, o cale să-l ducă spre adevărul pur, şi n-o află pentru că drumul spre adevăr trece prin propria-i fiinţă dedublată, stăpânită de Fiara agresivă şi de Dumnezeul care nu iluminează, ci porunceşte”(E. Simion). Profesorul de istorie îţi asumă libertatea de a de a înfrunta destinul. Istoria care „cultivă” în om frica şi disperarea o filtrează prin dialectica ideilor. Înainte de a-şi aparţine sieşi, el aparţine istoriei. La scoală predă elevilor Revoluţia franceză evidenţiind dramatismul ei. Procesul pe care îl declanşează adevărul istoric deschid cele două interpretări: corupţia integrului Robespierre şi justiţia, transformată în armă a represiunii împotriva omului.

Prin universalitatea parabolei, autorul aduce în conştiinţa tuturor spectrul regimului totalitar. Rinocizarea societăţii va dobândi accente tragice. Ţipătul femeii din frizerie semnifică „ţipătul libertăţii sugrumate”. Puterea de sugestie a parabolei este redată de suprapunerea planurilor şi a timpurilor. Îmblânzitorii de cobre care apar în oraş împânzesc teroarea, stârnesc teama. Eleonora fugise din oraşul unde apăruseră dresorii de câini, înfricoşători. Sub ameninţarea lor, se va refugia în gara părăsită. Peronul gării unde şi-au găsit adăpost cei doi fugari se află între un pustiu şi o mlaştină. Idolii groteşti de piatră, cei trei îmblânzitori de cobre supravegheaţi cu băţul în mână de un alt îmblânzitor de cobre, din faţa colibei, instituie un regim al terorii. Mlaştina pare locuită de o sectă a cărei principii se bazează pe înjosirea fiinţei. Îmblânzitorii de cobre îşi exercită din plin dominaţia. Sub puterea spaimei, oamenii cedează. Calea singurătăţii nu este însă cea care îl va putea salva: „Nimeni nu poate rămâne întreg într-o grotă”, va conchide el. Frica îl va transforma într-un îmblânzitor de cobre, aşteptarea se vădeşte a fi un pustiu sufocant. Viaţa pe un peron este o viaţă fără ieşire. Şansa omului este aceea a solidarităţii umane: „cu toate mizeriile şi nedreptăţile ei, lumea e singurul loc unde putem spera să ni se facă dreptate”.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s