BIBLIOTECA FĂGĂRAŞ ŞI BUNĂ ZIUA FĂGĂRAŞ VĂ INVITĂ LA LECTURĂ


Constantin Noica, Carte de înţelepciune, Editura Humanitas, 2001

In creaţia lui Constantin Noica, ”Jurnalul de idei” este un intermezzo, un discurs asupra problemelor fundamentale ale reflecţiei filosofice, ale vieţii înseşi. Din cele 1400 de însemnări, editorii au optat pentru o coerenţă tematică a rostirilor: cuvintele de înţelepciune, fragmentele de filozofie „cald㔺i confesiunile. Volumul „Carte de înţelepciune” „şade în cumpătul vremii”, rostindu-se pe sine. Prima secţiune, „Îndrumător pentru tineri”, înmănunchează acele cuvinte de înţelepciune din „Jurnal”, pe care Noica le-ar fi putut transmite unui ipotetic discipol:

„Fie-ţi milă de alţii: trăieşte frumos, învaţă mult, creează bine-trebuie să spui fiecărui om tânăr. Alţii au nevoie de împlinirea ta la fel de mult ca tine”.

„Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o întreagă lume”.

„Autoritate (augeo) are cel care te sporeşte, te adevereşte, ca mama pe copil, profesorul pe elev, sufletul – corpul”.

„Această înţelepciune prin cultură, ca formă ultimă a culturii, cultivării de sine, ne e dată nouă”.

„Numai voinţa de creaţie şi de înţelepciune duce la creaţie şi înţelepciune”.

„Graţia, lipsa de încordare, de voinţă de-a face, graţia. Dar ea nu e decât la mijlocul lucrurilor, nu la începutul lor. Începe cum poţi, intră adânc în lucrarea ta – şi într-un ceas va veni şi graţia”.

„Oriunde este infinitatea bună, este sensul”.

„Şi a intrat omul în dreptatea sa. Şi s-a bucurat”.

„Nu eşti, dacă nu îţi supravieţuieşti: sădind un pom, lăsând un gând”.

„Prin ce numeri timpul? Prin zile? Nopţi? Aşteptări? sau prin lucrările tale?”

Următoarea secţiune, „Fragmente de sistem. Mirări. Obsesii” deschide cititorului, orizontul gândirii noiciene. Dincolo de spaţiu şi timp, rostirea filosofică dobândeşte valenţele logos-ului:

„Toţi oamenii au gânduri. Când un gând se întoarce asupra gândului, devine idee”.

„Înţelepciunea începe acolo unde îşi au începutul toate: cu „a fi întru”.

„Întruparea (generalul – individual) este centrul lumii noastre. Filosofia e cristică”.

„Etica şi logica, ştiinţele – sau mai degrabă comportările – ce nu admit abaterea.. Virtuozităţile”.

Trebuie să sfârşeşti în cristalinitate. Logica este cristalizare”.

„Cultura? A spori natura în sânul naturii (Schiller) pe linie de adevăr, bine, frumos”.

„Ce credeţi despre tăcerea de după încetarea unei simfonii?”

„Cuvinte potrivite, nu între ele, potrivite în ele însele şi împotrivite, cuvânt către cuvânt, faţă către faţă.”

„Sau viaţă contemplativă, sau viaţă activă, spuneau anticii. Dar interesant este că viaţa contemplativă să se petreacă în lumea activului. Să nu fie detaşată şi prinsă în probleme ultime, ci să contemple în umil.”

Ritmul istoriei, în gândirea filosofică. Simplitatea elementului presocratic (care dă compunerea lumii); simplitatea cunoaşterii de sine, cu Socrate, a Ideii, cu Platon, a formei, logice şi substanţiale, cu Aristotel, a subiectivităţii, cu creştinismul, a divinului, cu filosofia medievală, a naturilor simple, cu Descartes, a percepţiei şi reprezentării, cu empiriştii, a monadei, cu Leibniz, a conştiinţei transcedentale, cu Kant, a Eului, cu Fichte, a Spiritului, cu Hegel. Pulsaţiile istoriei”.

Cea de-a treia secţiune, „Mărturisiri”, cuprinde notaţii biografice.

„Testul meu pentru filozofie: cele trei deosebiri (suflet-spirit, intelect-raţiune,transcendent-transcendental) şi lectura primei jumătăţi din „Diferenţa” lui Hegel”.

„Toată viaţa am aşteptat să coboare peste mine harul, să-mi vină acea idee care să dea sens îndărătniciei mele întru gândire. Am trecut de mult de 60 de ani şi ideea n-a mai venit, după câte văd. Dar îmi spun, cu extraordinara vorbă a lui Creangă: „se vede totuşi, c-a venit, de vreme ce n-a mai venit”.

„Am scris azi „Meditaţii despre viaţă”. Vroiam să spun doar atât: că te poartă un gând toată viaţa, iar la capăt,el se desprinde de tine şi abia atunci îl cauţi, încerci să-l prinzi, să defineşti ce te-a definit. Sensul vieţii devine sens, idee…”.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală Făgăraş

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s