BIBLIOTECA FAGARAŞ ŞI BUNĂ ZIUA FĂGĂRAŞ VĂ INVITĂ LA LECTURĂ


Rene Guenon, Criza lumii moderne, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008

Volumul „Criza lumii moderne” este percepută ca fiind „una dintre ultimele lumini aruncate de Philosofia Perennis în obscuritatea acestui sfârşit de secol” (Florin Mihăescu, Anca Manolescu).

Studiile lui Rene Guénon sunt singulare în cultura occidentală prin mesajul ideatic, acela al unei ”instanţe spirituale”. Spaţiul său spiritual cuprinde vechea gândire tradiţională şi ezoterică ce-ş are sursa în doctrinele orientale şi arhaice. Din anul 1929 colaborează la revista ”Voile d’ Isis”, axată pe ”studiul tradiţiei şi al diverselor mişcări spirituale vechi şi moderne”. Inrâurirea lui Guénon va fi copleşitoare. Revista va avea ca obiect ”studiul doctrinelor tradiţionale, atât orientale cât şi occidentale, precum şi al ştiinţelor legate de acestea”. In paginile revistei îşi publică expuneri doctrinare, studii de simbolistică şi istorie sacră. In ”Introducere” în studiul lui Rene Guénon ”Symboles fondamentaux de la science”, M. Vâlsan, va consemna : ”implantate în sensibil, definiţiile sunt mai evidente, demonstraţiie, mai convingătoare, concluziile mai riguroase. In ciuda acestei precizii, incomparabila artă intelectuală a autorului evocă, mai ales în aceste texte, prezenţa discretă a indefinisabilului, element de mister, de adâncă majestate a realităţilor, de inefabilă frumuseţe a semnificaţiilor şi de perfecţiune fără putinţă de tăgadă a finalităţilor, toate proprii datelor adevăratei ştiinţe, ea pe care el însuşi a numit-o ştiinţa sacră”. Doctrina lui Guénon are ca fundament un principiu suprem transcendent, ”imuabil şi etern”, identic cu Posibilitatea totală, simbolizată de infinitul, vidul sau tăcerea metafizică „. Guénon evidenţiază aspectele ezoterice ale marilor tradiţii, aspecte ce ilustrază « unitatea transcendentă a religiilor ». Simbolul reprezintă esenţa fiecărei făpturi. Ca atare, fiecare act uman, fiecare gest are o semnificaţie simbolică, un caracter ritualic. “Ritul şi simbolul nu sunt în fond decât două aspecte ale unei aceleiaşi realităţi; şi aceasta nu este altceva, în defititiv, decât corespondenţa care leagă între ele toate nivelurile Existenţei universale, astfel încât, prin ea, stara noastră umană poate fi pusă în comunicare cu stările superioare ale fiinţei”(Guénon). Comunicarea se face prin ruga contemplativă ( gnosă) şi prin ritual, act simbolic consacrat.

Pentru istoria profană, devenirea este o evoluţie liniară progresivă, pentru istoria sacră, devenirea inseamnă o degradare lentă a spiritualităţii, a întregii civilizaţii umane. In tradiţia hindusă, decăderea întregii umanităţi se face în 14 cicluri. Omenirea se regăseşte acum la sfîrşitul celui de-al 7-lea, la sfârşitul “vârstei sumbre” .Va urma o perioadă de disoluţie, urmată de « revelarea unei noi spiritualităţi » care va duce la regenerarea omeniriii. Este tocmai ceea ce acest volumul devoalează : aspectele acestei perioade de criză . Arcul dintre Europa occidentală şi Islam semnifică « nu numai o misiune orientată către lumea modernă dar şi o vocaţie, o realizare spirituală proprie, dezvoltată în interiorul unei forme tradiţionale, ale cărei posibilităţi ezoterice sunt încă vii şi accesibile » (F Mihăescu, A. Manolescu).

Guenon încheie volumul cu fraze profetice : « Nu trebuie deci, să ne pierdem nădejdea ; şi chiar de n-ar mai fi de aşteptat niciun rezultat semnificativ înainte de prăbuşirea catastrofică a lumii moderne, eforturile tot ar trebui continuate, fiindcă importanţa unei asemenea lucrări se întinde cu mult încolo de epoca actuală. Cei ispitiţi să cedeze disperării, trebuie să se gândească la faptul că nimic din ceea ce se împlineşte nu poate fi considerat pierdut, că dezordinea, eroarea şi întunericul nu pot birui decât în mod aparent şi trecător, că toate dezechilibrele parţiale şi tranzzitorii concură cu necesitate la marele echilibru total şi că nimic nu poate rezista forţei Adevărului ; deviza lor trebuie să fie aceea adoptată cândva de anumite organizaţii iniţiatice ale Occidentului…Vincit omnia Veritas »(R. Guénon).

Doctrina metafizică a lui Guenon, ” de o elevată intelectualitate „ a cunoscut o audienţă remarcabilă.

Viorica Bica

Biblioteca Municipală Făgăraş

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s