BIBLIOTECA FĂGĂRAŞ ŞI BUNĂ ZIUA FĂGĂRAŞ VĂ INVITĂ LA LECTURĂ


André  Scrima, Teme ecumenice, Editura Humanitas, 2004

Monah, membru al grupului de la Antim, „Rugul aprins”,profesor de studiu comparat al religiilor, André Scrima (1925–2000) a explorat spatiile spirituale, culturale, geografice ale celorlalte religii, spre a pătrunde „semnele aceluiaşi Universal viu”.

Una dintre temele dominante ale studiilor sale este convergenţa religiilor spre „acelaşi pol absolut”: universalitatea spiritualităţii creştine. Autorul pătrunde în „profunzimea de sens a religiilor luate în considerare – un fel de „mise en abîme”, o expresie des folosită de André Scrima, o cufundare în adânc a intelectului – pentru a surprinde acolo concordanţele reale, originare, secrete, de asemenea, aşteptându-şi descoperirea între religii: acele concordanţe consistente fiindcă derivă din revelarea de sine a aceluiaşi principiu” (Anca Manolescu). André Scrima consideră ca una dintre aventurile spirituale cele mai riguroase este cea hermeneutică.

Întâlnirea teologului sau a hermeneutului cu alte tradiţii religioase presupune „exigenţa de a reconsidera formulările propriei doctrine, de a regândi raportul dintre „coaja expresiilor, împreună cu logica formală pe care le leagă şi conţinutul lor de adevăr”. Sondarea adâncimilor de sens a doctrinelor tradiţionale se datorează în primul rând intuiţiei spirituale, aptă să perceapă „nodurile comune” ale acestor doctrine. Cercetarea se va axa, în viziunea lui Scrima, pe „arheologia”cuvintelor, aşa după cum specifică în volumul „Fenomenologia miracolului”:”a săpa în cuvânt, în stratificarea sensului care e depus acolo”. Anumiţi termeni erau pentru el, „veritabile cuvinte de cod hermeneutic”, „urme” care deschid pentru un cercetător calea formativă. „În sensul ei grec de „grammé”, urma este un semn destinat descifrării. Pentru a fi înţeles, el trebuie hermeneutizat, desluşit; trebuie deschis şi, în această deschidere, el e acela care îţi dezvăluie un spaţiu nou, la care nu are acces decât călătorul care a pătruns semnul. E ca şi cum ai intra într-un teritoriu necunoscut, balizat de urme: urme prin care te poţi reorienta în întreaga ta fiinţă şi destinalitate”(A. Scrima, „Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană”).

Hermeneutul colaborează cu „filologul”, se contopeşte cu el. Pentru Radu Bercea, Scrima era un „philo-logos, iubitor de Logos, care trebuie luat în accepţia sa ioanică”. Sensurile pe care le descifrează duc spre tema adâncului,, a interiorului divin, a „adevărului suscitat şi desăvârşit de misterul Dumnezeului viu”. In capitolul „Ierusalim: reflexii asupra unei cetăţi unice şi universale pentru tradiţiile monoteiste”, tăcerea şi rostirea de sine a lui Dumnezeu însuşi guvernează textul. Ierusalimul este punctul de convergenţă ale celor trei tradiţii abrahamice. Ierusalimul terestru este dominat de tema polului său celest şi de tema călătoriei, spunea Scrima. Este calea însăşi a teologului : spirituală, intelectuală, existenţială, pe care a descoperit-o şi a urmat-o cu luciditate. La Bucureşti a studiat filosofia, matematicile, teologia. Lecturile în arabă, sanscrită din textele metafizice şi sacre i-au adâncit universul spiritual. In anul 1956 pleacă din Bucureşti pentru o bursă de studii doctorale în India. In iarna anilor 1956-1957 îl regăsim la Institutul ecumenic de la Bossey (Geneva) şi la Centrul de studii „Istina” (Paris), dedicat ecumenismului şi cunoaşterii tradiţiei creştine răsăritene. In scrisoarea pe care o va trimite stareţului Antimului, Benedict Ghiuş, în august, 1957, va mărturisi: „…am avut experienţa covârşitoare şi de necrezut a unui interes şi a unui dor de a cunoaşte, de a reîntâlni, d’accueillir l’Orthodoxie, difuzate larg şi adânc, ca un semn ce nu poate fi ignorat de nimeni”. Athosul a fost „binecuvântarea ultimă înainte de a părăsi continentul” .In anii 1957-1959 lucrează la un subiect de doctorat axat pe metafizica hindusă, la Universitatea din Benares. In anii de profesorat din Liban, va colabora la înfiinţarea unui Institut de Studii islamo-creştine. A fost membru al Academiei internaţionale de Ştiinţe religioase de la Bruxelles, având funcţia de vice-preşedinte între 1966-1968, iar din anii ’70, consultant ştiinţific la Rothko Chapel Foundation (Houston, Texas). In experienţa academică şi monahală a lui Scrima, dominantă este „pasiunea” pentru unitatea interioară a creştinismului. Va pleda pentru ecumenism în studii, conferinţe, la Veneţia, Paris, Louvin, Istanbul, Roma. Aici a fost observator delegat al Patriarhatului de la Constantinopol şi reprezentant personal al patriarhului ecumenic Athenagoras la a treia şi a patra sesiune a Conciliului Vatican II (1964-1965).

In volumul „Timpul rugului aprins”, Scrima comentează scrisoarea-moştenire, lăsată apropiaţilor de la Antim, de părintele rus Ioan cel Străin, fost membru al comunităţii de la mănăstirea Optina, unul dintre centrele renaşterii isihasmului în sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX. Refugiat la Bucureşti, la mănăstirea Cernica între 1943-1946, el a transmis învăţătura şi experienţa căii isihaste. In scrisoarea călugărului rus, Scrima descoperă structura itineranţei duhovniceşti, metodologia ( de la gr. „methodos”:”să faci drum cu”, „înaintare pe cale şi împreună cu ea”), „un model viu de cale spre viu”. Descoperă şi metodologia tradiţiei, cu sensul de „paradosis”( ceea ce „trece prin”, „dincolo”, în Duh). Spre „polul Duhului” converg temele „străinului trimis, a tradiţiei, a itineranţei personale. In 1956 Scrima era deja „un călător spre pol”. Modelul lui Ioan cel Străin fusese primit „ca o vocaţie, ca o figură de destin” (Anca Manolescu).

Viorica Bica

Biblioteca Municipală Făgăraş

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s