ANBPR: Cafenea și povești care construiesc lumea & un simbol al înțelepciunii, bufnița. Partea a-II-a


Prezentare eveniment profesional

Cafeneaua ANBPR

Târgu-Mureş, 14 martie 2011

Cafeneaua ANBPR, de fapt un eveniment profesional, a devenit în lumea bibliotecarilor, membrii ai Asociaţiei, un cadru de discuţii pe probleme profesionale. Întâlnirea a avut loc în Palatul Culturii din Târgu-Mureş.

Edificiul, plasat la intersecţia Pieţei Trandafirilor cu strada George Enescu, are un aspect general monumental, cu unele protuberanţe pe laturi şi extremităţi. Elevaţia se compune din cinci nivele: un parter înalt, mezanin şi trei etaje evidenţiate prin folosirea a diferite materiale de construcţii. Intrarea principală este situată la mijlocul faţadei dinspre strada Enescu şi se compune din patru uşi masive deasupra cărora se află o copertină cu schelet metalic şi sticlă. Acest element, cât şi uşile propriu-zise decorate în feronerie cu motive florale, sunt  specifice stilului 1900. Exteriorul este foarte bogat decorat, cu panouri în mozaic viu colorat,  cu scene şi busturi, cu stâlpi ornamentaţi în relief săpat. Ferestrele sunt încadrate de stâlpi de mici dimensiuni decoraţi cu motive folclorice. Pitorescul exteriorului e conferit  şi de acoperişul din ţiglă în formă de solzi de peşte, foarte ornamentală prin colorit.

Interiorul are o structură care deserveşte funcţia edificiului de palat al artelor şi ştiinţelor. Holul interior este impunător, fiind lung de 45 de metri, realizat din marmură de Carrara şi delimitat de două oglinzi veneţiene. Partea centrală este ocupată de sala de spectacole a cărei elevaţie cuprinde toate nivelele edificiului. Marele hol care face legătura dintre zona de acces în clădire şi sala de spectacole este acoperit cu şase calote ce se sprijină pe doi stâlpi liberi şi alţi stâlpi angajaţi care delimitează garderoba foaierului. Cele două aripi laterale ale  holului duc spre scările de acces la etaj, precum şi spre un pasaj care face legătura cu un alt corp al clădirii. Aici se află sălile şi depozitele Bibliotecii Judeţene.

La primul etaj se află Sala Oglinzilor, destinată muzicii de cameră şi reuniunilor de diverse tipuri. Etajul al doilea adăposteşte sala mică de spectacole şi săli destinate Muzeului de Istorie. La ultimul etaj se desfăşoară sălile Muzeului de Artă. Decorul interiorului este foarte bogat, la limita excesivului dar în acelaşi timp rafinat, cu tendinţă de preţiozitate. Pereţii holului şi ai casei  scărilor sunt în întregime acoperiţi cu fresce decorative cu motive florele şi vegetale. Vitraliul ornamental este un alt element de bază al arhitecturii Palatului Culturii. Geamurile Sălii Oglinzilor sunt decorate cu adevărate capodopere ale genului.

Sperând că nu am răpit din timpul cititorilor mei cu prezentarea Palatului Culturii, dar sufleteşte nu puteam să omit această oportunitate, am să menţionez că noi, participanţii, directorii de biblioteci judeţene şi preşedinţii, vicepreşedinţii şi membrii filialelor ANBPR din Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mureş, am fost găzduiţi, pentru eveniment, în Sala Mică a Palatului Culturii. Rândurile de mai sus au vorbit de la sine despre frumuseţea interiorului, aşa că eu am să spun că a sta fie şi numai pentru o oră într-un astfel de decor, este un adevărat balsam pentru suflet şi ochi. Dar noi am fost găzduite mai bine de patru ore şi, ca urmare, beneficiu a fost de 4 ori mai mare. De aceea aş numi acele clipe cură terapeutică pentru minte, suflet şi …bibliotecă – artoterapie.

Am primit fiecare mapele ANBPR: agenda Cafenea, prezentare eveniment, conversaţie de substanţă, participanţi filiale, participanţi trening ANBPR – managementul organizaţional al filialelor ANBPR, statul ANBPR, Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR, Codul etic al bibliotecarului, scurtă prezentare ANBPR, BiblioMAGAZIN, buletin informativ al ANBPR nr. 4(5)/2010, model de proiect, fişă – formular, pliant ANBPR – Centru de Formare Profesională şi … un surprinzător calendar … personalizat!

În cadrul Cafenelei, ne-am concentrat pe subiectele de interes profesional şi de mare importanţă pentru noi. Au fost organizate 4 X 2 mese de discuţii cu gazdelor noastre de la Mureş . Fiecare gazdă a comunicat noilor participanţi principalele lucruri discutate la aceea masă astfel încât discuţiile s-au construit unele din altele şi unele pe altele. S-a scris pe foi de flipchart, cu markere, pentru a fi notate minuţios ideile de substanţă ale conversaţiilor. După douăzeci de minute ne-am mutat la altă masă, pentru altă temă:

1.Cum credeţi că ar trebui să vă ajute Asociaţia pe dvs. ca membri?

2.Dvs. cum sunteţi dispuşi să vă implicaţi în activităţile Asociaţiei ?

3.Care sunt nevoile de dezvoltare profesională ale membrilor ?

4.Comunicarea cu şi între membrii: cum ?

Am respectat rugămintea şi am adus în discuţie propria perspectivă, dar am luat aminte şi la ce au spun predecesorii noştri. Am fost lipsiţi de teamă că ce vom spune este eronat, am fost încurajaţi să ne amestecă între noi, deci s-a preferat să nu venim pe judeţe la fiecare masă, am legat momente solide de prietenie şi de comuniune de idei.

„Ideile exprimate aici au fost discutate şi reţinute, în aşa fel încât acţiunile viitoare ale Asociaţiei să reflecte cât mai bine interesele şi aşteptările membrilor. Cum era şi firesc, deşi fiecare regiune de dezvoltare are specificul său, aşteptările şi temerile membrilor în relaţia cu ANBPR sunt foarte asemănătoare şi dau la iveală o comunitate a bibliotecarilor eterogenă, dar solidară.” Ioana Crihana , Director Executiv al ANBPR.

FILIALA ANBPR BRAŞOV

Managementul organizaţional al filialelor

ANBPR

Târgu-Mureş, 15-16 martie 2011

Marţi, 15 martie 2011

1.1Cristina Văileanu, Capacity Building Specialist, IREX, ne-a invitat la o „tură de flipchart” pentru a ne exprima şi posta foile cu temerile şi aşteptările noastre profesionale. Ce culori au avut foile? Verde kiwi – aşteptările, galben…temerile. Să sperăm că temerile noastre vor fi palide ca acele foi şi că vom avea o existenţă profesională rodnică, cu aşteptări realizate în culori vii, verzi, crude şi tonice.

Concluzia momentului a fost că biblioteca trebuie să fie o voce distinctă, iar participanţii de la training – cei care să duc mai departe informaţiile de la curs în rândul filialei pe care o reprezintă.

1.2.     Doina Popa, Preşedinte ANBPR. În completare momentului anterior, doamna Preşedinte ne-a comunicat că s-a lucrat mult în materie de advocacy şi s-a putut realiza sensibilizarea asociaţiilor administraţiei publice locale (APL) privind rolul bibliotecilor publice în comunitate. Acum am aflat că se vor semna Protocoale cu APL pentru respectarea legislaţiei.S-a lucrat pe grup de sprijin, urmărindu-se modificarea legislaţiei, s-a reuşit reînfiinţarea CNB, Comisia Naţională a Bibliotecilor din cadrul Ministerului Culturii unde dl Dragoş Adrian Neagu, Prim-vicepreşedinte ANBPR, a fost ales să ne reprezinte.

Mesajele pozitive sunt numeroase. Iată o parte: cursuri profesionale pe baza unor vouchere, campanie naţională de promovare a imaginii bibliotecii de către IREX, probabil în toamna aceasta, sfaturi de cum să devenim mai „vizibili”, cu un exemplu de  „library services”, care mi-a plăcut foarte mult, şi un model de calcul costuri beneficii pentru utilizator.

2.         De la Directorul Biblioteca Judeţeană Mureş, Monica Avram, membru în Biroul Executiv ANBPR, preşedinta filialei Mureş, am aflat care sunt diferenţele Asociaţie – Sindicat, într-o discuţie numită „De ce o asociaţie profesională? (Asociaţia vs. Sindicat, Asociaţia vs. Bibliotecă). Asociaţia influenţează legislaţia referitoare la profesia de bibliotecar, sindicatul impune respectarea legii cu privire la relaţiile de muncă.

3.         Doina Popa, Preşedinte ANBPR. Am urmărit un istoric al dezvoltării organizaţionale a ANBPR, în format power-point: statutul, cronologie, începând cu anul 1956, numărul bibliotecilor publice – 5000, numărul membrilor  – 3300, numărul filialelor – 38, cea mai noua, din 2011, Covasna, IFLA, direcţii de acţiune, regulamentul comisiilor, contextul dezvoltării cu minusuri şi plusuri, realizări, eficientizare management, consolidarea capacităţii de organizare a ANBPR, conferinţele ANBPR 2010, colaborări, granturi, cursuri de formare profesionale, advocacy, siteul Asociaţiei, activităţi 2011.

„Viitorul ANBPR-ului se realizează prin eforul constructiv al fiecărui membru”

4.         Dezvoltarea organizaţională din perspectiva finanţatorului, Cristina Văileanu: această dezvoltare trebuie să fie un efort planificat la nivelul întregii organizaţii, condus de la vârf ierarhic, pentru creşterea eficienţei organizaţiei prin intervenţii planificate în cadrul procesului organizaţional şi presupune o serie de schimbări la nivelul asociaţiei: creşterea vizibilităţii, sustenabilitate, capacitate şi eficientizare în realizarea activităţii, servicii pentru membrii, conturarea intereselor şi nevoilor de dezvoltare a bibliotecilor, politici şi programe adaptate.

5.            Pregătirea şi dezvoltarea profesională, Silvia Nestorescu, secretar ANBPR:

Asociaţia are un centru de formare profesională şi oferă programe educaţionale de nivel european pentru bibliotecari. Centru a apărut ca urmare a nevoii de acoperire a unei cereri de formare reală dar şi pentru a actualiza metodele de instruire ale bibliotecarilor. Asociaţia oferă formare de formatori şi cursuri acreditate de CNFPA: curs de calificare bibliotecar studii medii şi curs de perfecţionare bibliotecar studii superioare. Se vor acredita/ sau au fost acreditate: curs de iniţiere în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, curs de management de bibliotecă, curs de comunicare pentru responsabilii culturali. ANBPR, prin oferta sa educaţională diversificată şi în continuă dezvoltare, facilitează bibliotecarilor accesul la instruire şi contribuie la redefinirea orizontului profesional al acestora.

6.           Departamentul Operaţional al ANBPR –  veriga de comunicare şi centralizare, Ioana Crihana, Director executiv DO:

prezentarea site-ului ANBPR:  http://www.anbpr.org.ro/,

a blogului  ANBPR:   http://www.anbpr.org.ro/blog/,

actualizare adrese de e-mail, membrii ANBPR

prezentare de site-uri utile membrilor:

http://www.ifla.org/, The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),

http://www.ala.org/, American Library Association, http://americanlibrariesmagazine.org/,American Libraries Direct,

http://ilovelibraries.org/, I Love Libraries,

http://www.thisweekinlibraries.com/ , TWIL,

http://www.webjunction.org/1, WebJunction is where library staff gather to learn

cost_calculator.html, Rochester Public Library,  Library Cost Calculator

7.                Managementul organizaţional al filialei. Silvia Nestorescu: statutul nou al ANBPR, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul etic. Concret: Planul de dezvoltare, Procesul de planificare strategică al ANBPR, obiective strategice de dezvoltare ANBPR 2009-2012 ( 1.îmbunătăţirea comunicării cu membrii şi implicarea activă în activitatea asociaţiei, 2. creşterea capacităţii Asociaţiei de a deveni partener strategic al APL, 3. consolidarea formării/dezvoltării profesiei şi adaptarea la cerinţele actuale), scopuri celor trei obiective: 1.comunicare-plan operaţional, strategie, priorităţi, 2. îmbunătăţirea statutului bibliotecarului şi bibliotecilor publice prin politici publice şi consultări-plan operaţional, strategie, priorităţi, 3. creşterea de nivelului de informare şi de înţelegere a profesiei-plan operaţional, strategie, priorităţi (platformă colaborativă wiki, ghid pentru bibliotecari: http://ghid-pentru-bibliotecari.arc-software.ro/doku.php?id=ghid-pentru-bibliotecari).

Miercuri, 16.03.2011

8.                 Managementul filialei – continuare: formular pentru planul anual al filialelor, oferit şi pe CD, raport anual al filialei, raport de activitate, narativ-descriptiv, raport financiar(centralizator de cheltuieli-capitol bugetar), ghid de planificare strategică, format PDF, dezvoltarea bugetului (important mai ales atunci când se fac propuneri la început de an, pentru aprobarea bugetului de către coordonatorul de buget), plan de activitate, util şi pentru a fi folosit ca model în cazul realizării de proiecte CPC, „Instruieşte-ţi comunitatea!”

9.              Cristina Văileanu, Capacity Building Specialist, IREX a oferit o aplicaţie practică – schiţa planului de activitate a filialei, fiecare filială prezentând pe flipchart 2 obiective propuse spre realizare în anul 2011, fiecare având măcar 2 activităţi. Am urmat un tipar simplu şi eficient: scop, realizare, resurse, termen, rezultat. Interesant şi extrem de util, dar filiala Braşov a făcut o demonstraţie de eficienţă şi profesionalism: Claudia Popescu, preşedinta filialei ANBPR Braşov, avea deja făcut planul de activităţi ANBPR, pe care l-am prezentat de pe  iPad!

S-au oferit şi instrumentele de comunicare, necesare în realizarea celor de mai sus. Astfel putem folosi deja cunoscutele forme de comunicare cu APBPR-ul: site-ul, blogul, buletinul informativ, strategiile de advocacy – proiect

http://www.anbpr.org.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=1

10.         Concluzii. Paşii următori –  Monica Avram.  Deja primul pas următor a fost făcut:

index.php?option=com_content&view=article&id=367%3Abibliotecile-moderne-centre-nodale-de-dezvoltare-comunitar&catid=35%3Atiri&Itemid=27

București, 22 martie 2011 –  Astăzi, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR) şi Fundaţia IREX au semnat, în cadrul unei conferințe de presă, un protocol de colaborare tripartit pentru susținerea și modernizarea sistemului de biblioteci din România.

„Acest protocol reprezintă trecerea la un alt nivel a eforturilor noastre de a recupera și potența rolul comunitar al Bibliotecii publice. În contextul programului Biblionet, putem vorbi astăzi de biblioteci funcționale, cu servicii moderne și dotări tehnologice importante. Pornind de la beneficiile acestui program, ne preocupăm de crearea unor politici publice coerente, care să susţină, cu resursele necesare, rolul și importanța Bibliotecii în comunitate”, a declarat Doina Popa, Președinte al ANBPR.

Protocolul de colaborare semnat astăzi pune bibliotecile într-o relație de încredere și sprijin cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, ANBPR și Fundația IREX pe de o parte, și comunitatea utilizatorilor, pe de altă parte. În plus, această inițiativă creează cadrul pentru acțiuni viitoare comune, care să permită bibliotecii publice o mai mare implicare socio-culturală și comunitară.

„În ultimii ani, sistemul public de biblioteci a devenit mult mai flexibil și mai orientat către public. Este vorba de o regândire a principiilor de funcționare, de o mai bună adecvare a structurii de organizare și, iată, de o  mai mare implicare la nivel guvernamental. În noua paradigmă economică, bibliotecile publice tind să-şi reevalueze misiunea şi să-şi reproiecteze serviciile în sensul orientării tot mai accentuate către comunitate. Astfel, biblioteca viitorului va fi, înainte de toate, un centru nodal de acces online şi de e-guvernare, cu implicații favorabile la nivelul societății”, a declarat Ioana Crihană, Director Executiv al ANBPR.

bibliotecar Raluca Bucur, membru Birou executiv, filiala ANBPR Braşov

Biblioteca Municipală Făgăraş

Prezentare eveniment profesional

Cafeneaua ANBPR

Târgu-Mureş, 14 martie 2011

Cafeneaua ANBPR, de fapt un eveniment profesional, a devenit în lumea bibliotecarilor, membrii ai Asociaţiei, un cadru de discuţii pe probleme profesionale. Întâlnirea a avut loc în Palatul Culturii din Târgu-Mureş.

Edificiul, plasat la intersecţia Pieţei Trandafirilor cu strada George Enescu, are un aspect general monumental, cu unele protuberanţe pe laturi şi extremităţi. Elevaţia se compune din cinci nivele: un parter înalt, mezanin şi trei etaje evidenţiate prin folosirea a diferite materiale de construcţii. Intrarea principală este situată la mijlocul faţadei dinspre strada Enescu şi se compune din patru uşi masive deasupra cărora se află o copertină cu schelet metalic şi sticlă. Acest element, cât şi uşile propriu-zise decorate în feronerie cu motive florale, sunt  specifice stilului 1900. Exteriorul este foarte bogat decorat, cu panouri în mozaic viu colorat,  cu scene şi busturi, cu stâlpi ornamentaţi în relief săpat. Ferestrele sunt încadrate de stâlpi de mici dimensiuni decoraţi cu motive folclorice. Pitorescul exteriorului e conferit  şi de acoperişul din ţiglă în formă de solzi de peşte, foarte ornamentală prin colorit.

Interiorul are o structură care deserveşte funcţia edificiului de palat al artelor şi ştiinţelor. Holul interior este impunător, fiind lung de 45 de metri, realizat din marmură de Carrara şi delimitat de două oglinzi veneţiene. Partea centrală este ocupată de sala de spectacole a cărei elevaţie cuprinde toate nivelele edificiului. Marele hol care face legătura dintre zona de acces în clădire şi sala de spectacole este acoperit cu şase calote ce se sprijină pe doi stâlpi liberi şi alţi stâlpi angajaţi care delimitează garderoba foaierului. Cele două aripi laterale ale  holului duc spre scările de acces la etaj, precum şi spre un pasaj care face legătura cu un alt corp al clădirii. Aici se află sălile şi depozitele Bibliotecii Judeţene.

La primul etaj se află Sala Oglinzilor, destinată muzicii de cameră şi reuniunilor de diverse tipuri. Etajul al doilea adăposteşte sala mică de spectacole şi săli destinate Muzeului de Istorie. La ultimul etaj se desfăşoară sălile Muzeului de Artă. Decorul interiorului este foarte bogat, la limita excesivului dar în acelaşi timp rafinat, cu tendinţă de preţiozitate. Pereţii holului şi ai casei  scărilor sunt în întregime acoperiţi cu fresce decorative cu motive florele şi vegetale. Vitraliul ornamental este un alt element de bază al arhitecturii Palatului Culturii. Geamurile Sălii Oglinzilor sunt decorate cu adevărate capodopere ale genului.

Sperând că nu am răpit din timpul cititorilor mei cu prezentarea Palatului Culturii, dar sufleteşte nu puteam să omit această oportunitate, am să menţionez că noi, participanţii, directorii de biblioteci judeţene şi preşedinţii, vicepreşedinţii şi membrii filialelor ANBPR din Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mureş, am fost găzduiţi, pentru eveniment, în Sala Mică a Palatului Culturii. Rândurile de mai sus au vorbit de la sine despre frumuseţea interiorului, aşa că eu am să spun că a sta fie şi numai pentru o oră într-un astfel de decor este un adevărat balsam pentru suflet şi ochi. Dar noi am fost găzduite mai bine de patru ore şi, ca urmare, beneficiu a fost de 4 ori mai mare. De aceea aş numi acele clipe cura terapeutică pentru minte, suflet şi …bibliotecă – artoterapie.

Am primit fiecare mapele ANBPR: agenda Cafenea, prezentare eveniment, conversaţie de substanţă, participanţi filiale, participanţi trening ANBPR – managementul organizaţional al filialelor ANBPR, statul ANBPR, Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR, Codul etic al bibliotecarului, scurtă prezentare ANBPR, BiblioMAGAZIN, buletin informativ al ANBPR nr. 4(5)/2010, model de proiect, fişă – formular, pliant ANBPR – Centru de Formare Profesională şi … un surprinzător calendar … personalizat!

În cadrul Cafenelei, ne-am concentrat pe subiectele de interes profesional şi de mare importanţă pentru noi. Au fost organizate 4 X 2 mese de discuţii cu gazdelor noastre de la Mureş . Fiecare gazdă a comunicat noilor participanţi principalele lucruri discutate la aceea masă astfel încât discuţiile s-au construit unele din altele şi unele pe altele. S-a scris pe foi de flipchart, cu markere, pentru a fi notate minuţios ideile de substanţă ale conversaţiilor. După douăzeci de minute ne-am mutat la altă masă, pentru altă temă:

1.Cum credeţi că ar trebui să vă ajute Asociaţia pe dvs. ca membri?

2.Dvs. cum sunteţi dispuşi să vă implicaţi în activităţile Asociaţiei ?

3.Care sunt nevoile de dezvoltare profesională ale membrilor ?

4.Comunicarea cu şi între membrii: cum ?

Am respectat rugămintea şi am adus în discuţie propria perspectivă, dar am luat aminte şi la ce au spun predecesorii noştri. Am fost lipsiţi de teamă că ce vom spune este eronat, am fost încurajaţi să ne amestecă între noi, deci s-a preferat să nu veni pe judeţe la fiecare masă, am legat momente solide de prietenie şi de comuniune de idei.

„Ideile exprimate aici au fost discutate şi reţinute, în aşa fel încât acţiunile viitoare ale Asociaţiei să reflecte cât mai bine interesele şi aşteptările membrilor. Cum era şi firesc, deşi fiecare regiune de dezvoltare are specificul său, aşteptările şi temerile membrilor în relaţia cu ANBPR sunt foarte asemănătoare şi dau la iveală o comunitate a bibliotecarilor eterogenă, dar solidară.” Ioana Crihana , Director Executiv al ANBPR.

FILIALA ANBPR BRAŞOV

Reclame

1 comentariu »

  1. […] Mai multe informții despre eveniment pe blogul bibliotecii Făgăraș […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s