Această zi o consacrăm lansării oficiale a Serviciului „Calculatoare cu Internet pentru Public” la Făgăraş, ca urmare a implementării programului BIBLIONET- Lumea în biblioteca mea”.


PROGRAM

Stimaţi invitaţi,

I Această zi o consacrăm lansării oficiale a Serviciului „Calculatoare cu internet pentru public” la Făgăraş, ca urmare a implementării programului BIBLIONET- Lumea în biblioteca mea”.

Finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, acest program se va derula pe o perioadă de 5 ani şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci care vor asigura servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX, ANBPR, autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile publice din ţară.

Biblioteca Municipală Făgăraş a fost dotată cu 10 calculatoare şi echipamente IT ce vor facilita accesul gratuit la internet. Noi perspective se deschid pentru comunitatea făgărăşeană. Ca centru de informare, documentare, educaţie şi socializare, biblioteca va oferi utilizatorilor servicii moderne, apte să răspundă cerinţelor comunităţii.

Dl.  primar, Sorin Mănduc a fost invitat să taie panglica de lansare. Este un moment solemn, ce simbolizează deschiderea oficială a programului Biblionet la Făgăraş.

Copartener în derularea programului este Consiliul Local.

Dl. Primar, Sorin Mănduc a onorat contractul, ceea ce a dus la concretizarea proiectului la Făgăraş. Om al cetăţii, dl. primar se implică activ în viaţa comunităţii. Adeseori l-am avut în mijlocul nostru la activităţile culturale organizate de instituţiile făgărăşene dar şi la demararea proiectelor ce conferă prestigiu acestui ţinut îngenuncheat la poalele munţilor, Tara Făgăraşului, a menţionat Viorica Bica la deschiderea oficială a programului Biblionet.

In Cuvântul său, dl. primar, Sorin Mănduc a evidenţiat scopul şi utilitatea programului Biblionet pentru comunitatea făgărăşeană.

II Dl director al Bibliotecii Judeţene „ George Bariţiu”, Daniel Nazare

Impactul tehnologiei şi continua informare sporesc relevanţa bibliotecilor.

Biblionet –  Iniţierea  şi implementarea strategiilor, menite să revigoreze bibliotecile publice, au un rol preponderent în dezvoltarea comunităţilor.

III D-na Ruxandra Nazare, sef Departament Biblionet – judeţul Braşov

Dezvoltarea de programe şi a serviciilor moderne de bibliotecă pregătesc bibliotecarii pentru a fi ei înşişi lideri în comunitate.

IV Paul Lucian Panzariu – coordonator regional Braşov  IREX

V Szocs Jozsef –  coordonator regional Braşov  IREX

Demararea implementarii programului Biblionet

VI   Robert Rancz – trainer

Incursiune in tehnologia informaţiei, destinate bibliotecarilor

Documentaţia minuţioasă, cursurile de participare, privind tehnologia informaţiei, au deschis noi căi de abordare a problemelor întregii comunităţi.

VII Viorica Bica – „Escale în timp şi spaţiu”,  biblioteca tradiţională-biblioteca modernă

VIII Raluca Bucur – detaliază scopul programului implementat- „De ce Biblionet?”

IX  Dl. prof. Ioani – Şcoala generală nr.1- „Pledoarie pentru carte şi bibliotecă”

X  Dl. prof. Mihali Ionel – „Cartea, drum spre cunoaştere

XI Program artistic, dedicat zilei de 1 Martie – PRIMAVARA, ARHITECTUL FIRELOR DE IARBA, susţinut de  elevii Scolii gen. Nr. 1, Scolii gen. Nr. 2, „Liceului Teologic Ortodox Sf. C-tin Brâncoveanu”, Colegiul Naţional Doamna Stanca. Coordonatori: d-na prof. Eugenia Sasu, d-na înv. Teodora Novac, d-na prof. Iuliana Aldea, d-na prof.  Iuliana Lujerdean, d-na înv. Zenovia Neagoş. Desenele elevilor şi  versurile ce simbolizează suavitatea iubirii cât şi bucuria împărtăşită a sosirii primăverii, au captat atenţia.

XI Concurs online „Sfântul Valentin, versus Dragobete”, organizat pe secţiunile – eseu, scrisoare, poezie – Redactările liceenilor făgărăşeni, postate pe blogul bibliotecii, bibliotecafagaras.wordpress.com,  excelează prin minuţie şi expresivitate.  Detaliile despre concurs ni le va furniza colega noastră, Raluca Bucur; Decernarea premiilor – Raluca Bucur

Laureaţii concursului

– Crăciun Camelia – C.N.„Radu Negru”, cls. a IX-a E – Eseu

Chiriloiu Iulian – C. N.”Radu Negru”, cls. a XI-a A – Poezie

Coada Adelina – Gr.Şc. Av.Dr. I. Senchea – cls. a XII-a A- Scrisoare

Viorica Bica – „Escale în timp şi spaţiu”,  biblioteca tradiţională-biblioteca modernă

 

 

 

 

 

 

 

Stimaţi invitaţi,

Vă propun un itinerar: biblioteca tradiională- biblioteca modernă,  „escale în timp şi spaţiu”. Sintagma lui Steinhardt este menită să evidenţieze rolul cărţii şi al bibliotecii, ca tezaure ale patrimoniului umanităţii.

Afinităţile elective favorizează întâlnirile fericite. Oricare i-ar fi calea, cartea îşi găseşte destinatarul. Fiecare carte ne îndeamnă la exigenţă, ea este cu adevărat acel „speculum humanae salvationis”- „oglinda mântuirii omeneşti”- care apropie peste spaţiu şi timp pe cel care caută de cel care descoperă, „oglindă în care licăreşte o speranţă spre viitor”.

Orice activitate umană este tributară cărţii. Întregul univers cu trecutul şi cu prezentul lui poate fi citit şi studiat. Schopenhauer numeşte cartea  „memoria umanităţii”.

Rolul ei esenţial de a comunica, incita şi conserva gândirea sub formă de texte şi imagini, explică progresia geometrică a titlurilor – cartea fiind ca o hidră – care favorizează dezvoltarea tehnicilor de multiplicare, avântul mijloacelor de difuzare.

Înseşi proiectele de viitor s-au ivit din semnele aşternute pe pagina albă. Generaţiile de scribi se adresează generaţiilor de cărturari, săvârşindu-şi menirea.

Simplul dialog între autor şi cititor pune în mişcare întregul mecanism complex al societăţii.

Mesager al civilizaţiei noastre, cartea trăieşte astăzi vârsta prezenţei active în universal prin afirmarea specificului spiritualităţii, a valorilor culturii universale. Litera vie a cărţii şi esenţa sa se confundă cu viaţa însăşi. Ea înglobează toate bogăţiile şi totodată poartă toate contradicţiile. Creată de om, ea reflectă universul şi pune în mişcare lumea.

Mutaţiile vizibile la nivelul societăţii ca întreg şi datorate exploziei informaţionale se regăsesc şi la nivelul bibliotecilor. O consecinţă firească este aceea a  diversificării serviciilor oferite comunităţii deservite.

In prezent semnalăm o schimbare majoră de paradigmă. Relaţia „cititor – lectură” a fost înlocuită cu relaţia „ informaţie – utilizator”. Este începutul unei noi ere informaţionale, a unei societăţi informaţionale în care conţinutul unor concepte, precum cele de cititor, lectură, bibliotecă, bibliotecar va fi cu totul altul.

Chintesenţa conceptului de bibliotecă publică modernă comportă următoarele elemente: spaţiu de informare, formare, comunicare, recreere, socializare, elemente ce exprimă însăşi raţiunea utilizatorului de a-i trece pragul.

Profesia de bibliotecar presupune o formare academică, o asiduă formare permanentă, atât formală, prin cursuri organizate de asociaţiile profesionale, cât şi informală.

Bibliotecarul este, prin excelenţă, depozitar şi gestionar al culturii, intermediar între tehnologie şi utilizator, analist şi consilier în probleme, privind informarea, educator social activ.

Tradiţional, formarea bibliotecarului este centrată pe document, gestionarea fondului prin selecţie, catalogare, investigare, comunicare şi conservare. Astăzi, discutăm despre bibliotecarul de resurse electronice, bibliotecarul de referinţe virtuale, bibliotecarul, educator de resurse online, arhitect al informaţiei.

Transformările vizibile la nivelul societăţii actuale aduc bibliotecile în faţa unor provocări:

– asimilarea informaticii în activitatea bibliotecară;

– exigenţele utilizatorilor;

– modelarea funcţiei de informare şi documentare în acord cu cerinţele societăţii.

Tocmai acesta este şi rolul programului Biblionet – dezvoltarea de programe şi a serviciilor moderne de bibliotecă prin cursurile de formare şi tehnologie furnizată.

Biblionet se axează pe:

– facilitarea accesului public la informaţie;

– cursuri de formare în utilizarea calculatorului  pentru bibliotecari;

– promovarea valorii bibliotecilor pentru comunităţi;

– implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice.

Copartener în derularea programului Biblionet este Consiliul local.

Dl. primar Sorin Mănduc, a onorat contractul, ceea ce a dus la concretizarea proiectului la Făgăraş.

Este momentul oportun să aducem mulţumiri şi dlui viceprimar Cătălin Cârje cât şi compartimentelor care au făcut viabil programul Biblionet în municipiul nostru.

Raluca Bucur – „De ce Biblionet?”

”Cercul este aureola centrului” (L. Blaga). Aşa îmi imaginez eu biblioteca: aureolată de ţelul veşnic al omenirii, cunoaşterea. Întreaga noastră evoluţie s-a bazat pe setea de-a afla, de-a găsi răspunsuri. În anul 2011, răspunsurile nu le mai aflăm dosite prin sertare, ele toate şi-au găsit un cămin imens, impunător: Biblioteca.

Uşor nu e  nici cântecul.

Zi şi noapte nimic nu e uşor pe pământ;

Căci roua este sudoarea privighetorilor

Ce s-au ostenit toată noaptea cântând . – Lucian Blaga

Biblioteca se schimbă, se reinventează. şi fiindcă este vie, în ultimii ani şi-a câştigat un bine meritat loc de onoare în Cetate. Fixarea unei noi ţinte pentru sine a devenit ceva firesc: să fie a treia casă. O deviză asumată, deja mondial, în faţa comunităţii pe care o deserveşte. Este rândul bibliotecii noastre să facă posibil acest lucru. Poate vă întrebaţi de ce a treia casă? Fiindcă se spune că prima este cea în care locuim, a doua cea în care învăţăm sau muncim, iar a treia este Biblioteca, cea care, prin bugetul de timp rămas, ne oferă generos spaţiul său ca să citim şi să ne informăm prin mijloace moderne, accesarea Internetului.

Dr. Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972) a fost un inventator, educator, bibliotecar şi filosof indian care ne-a lăsat nouă, bibliotecarilor, o moştenire de mare însemnătate: cele cinci legi ale biblioteconomiei. Cred că este momentul cel mai potrivit să le enumăr:

1.       Cărţile există pentru a fi citite

2.       Fiecare cititor are cartea lui

3.       Fiecare carte are cititorul ei

4.       Timpul cititorului nu trebuie irosit

5.       Biblioteca este un organism viu, în continuă creştere care se transformă permanent

Cred că bibliotecile, în aceşti ultimi 20 de ani, au reuşit să respecte aceste legi, mai ales dacă au fost susţinute în eforturile lor, dar, acum, când Biblionetul a cuprins atâtea biblioteci publice din România, ultima lege devine centrală şi extrem de actuală. Poate că mulţi încă mai gândesc astăzi aşa cum gândea şi Victor Hugo când spunea ”Nu mai există manuscrise, nu mai există cărţi. Tiparul ucide biblioteca”. Nu, Internetul nu ucide cartea, cum nici apariţia radio-ului nu a ucis ziarele de ştiri, sau televiziunea radio-ul. Toate se însumează unei nevoi primordiale: cunoaşterea. Iar bibliotecile care oferă acces gratuit la Internet participă la rezolvarea unei alte nevoi, la fel de importantă ca şi cunoaşterea, socializarea. Suntem dornici să ne relaţionăm, căci fiinţa umană se caută pe sine  printre semenii săi, raportându-se la aceşti, la cultura şi societatea lor, urmărind dezvoltarea personalităţii sale într-un context amplu şi dinamic.

În 13 februarie 2011 la TVR1, în emisiunea ”50 de minute cu Pleşu şi Liiceanu”, domnul Pleşu a rostit cuvintele care m-au făcut să rezonez: ”Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi, ca îngerii”. Iar eu, umil, spun că Bibliotecile sunt felul oamenilor de a fi centrul unui cerc, centrul unei societăţii. Vrem ca oamenii din comunitatea noastră să privească către noi cu admiraţie. Semnalele primite pe facebook subliniază acest lucru şi iată că suntem apreciate şi când vine vorba de carte, dar şi când ne este accesat blogul. Ne-am deschis către toţi, făgărăşeni rămaşi acasă, făgărăşeni plecaţi de acasă, dar care şi-au păstrat inimile pe aceste meleaguri, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar care sunt prietenii noştri. De curând, prin intermediul contului facebook am putut da referinţe despre cărţile pe care le avem în domeniul Criminalisticii sau am fost felicitate pentru blogul nostru interesant:

Biblioteca Fagaras: Ştiţi câţi prieteni avem?

Lumea întreagă! Dar mă rezum şi spun că Biblioteca are 167. Prietenia rămâne una din frumuseţile pe care omul trebuie să-le cinstească. Ce frumos, dar utopic :), ar fi să fim cu toţii prieteni! Biblioteca mea are suflet şi-i iubeşte pe cei care îi vede că vin spre ea cu lumină în priviri şi cu dragoste pentru cărţi în suflet.

Mihaela Vlad: şi aveţi şi un blog foarte interesant!

Biblioteca Fagaras: Mulţumim! Creator tehnic, subsemnata Raluca Bucur, redactor Viorica Bica. O echipă care ştie să lucreze bine, zic eu, în folosul tuturor. Eu sunt cu ideile, Ica are subtilităţile criticului profund, căutător de sensuri noi, inedite.

Biblionet România: Felicitări! Şi… la mai mare, cum se spune!

Dar să nu uităm că Biblioteca se intersectează partenerial cu celelalte instituţii culturale, dar şi că este un for public polarizator de evenimente şi programe culturale esenţiale pentru comunitatea sa. Acum acest obiectiv se realizează exemplar prin programul ”Biblionet – lumea în biblioteca mea”, care oferă utilizatorilor acces la nenumărate surse informaţionale. Ne aflăm în momentul în care Biblioteca îşi asumă rolul de centru de educare permanentă a adulţilor, în care îşi centrează atenţia pe clienţii ei speciali: elevi, şomeri, vârstnici, persoane cu probleme de sănătate sau cu dezabilităţi.

Închei cu cuvintele speciale, adresate bibliotecii noastre, de un prieten drag, câştigat tot în lumea Biblionet, Paula Blaj, din Aleşd, Bihor. Paula mai este autoarea unui emoţionant mesaj rostit la inaugurarea Biblionet din oraşul ei, pe care noi l-am „aşezat” pe blogul nostru.

”Am vizitat ieri biblioteca din Fagaras…Mai întâi pe fuga, apoi am rămas un timp (era nepoliticos pentru gazda).

M-a impresionat felul în care anticul şi rusticul se armonizau cu vârsta înaintată a cărţilor de pe rafturi. Parcă simţeam praful ce se ascundea prin marginile dosite, aerul închis, dar bine cunoscut al vremii care stă în loc acolo. M-a izbit imaginea holului lung ce cuprinde uşile deschise înspre necunoscut, spre camerele ce înaintează mereu mai în “abis”, rafturi întregi păstrate ascunse pentru curioşii curajoşi ce se aventurează dincolo de limita legala şi obligatorie pentru lectura universală; dincolo de cerinţe… ei ajung acolo unde lumea li se descoperă singură. Plătesc acel preţ al riscului de a căuta printre numeroase mizerii, pagini irosite în scris ambulant, pentru ca în final să se bucure de comorile nespus de valoroase pentru care a meritat toata operaţiunea de căutare.

Am dat cu ochii de o uşă închisă, era brodată frumos cu … design din fier forjat, lemn gros ce exprimă duritate … Dacă baţi atunci…ţi se va deschide. Poate un Bacovia, într-o vreme de plumb te va cuprinde şi ţi va decolora imaginea însorită, poate un Alecsandri iţi va stârni un dor de primăvară… sau vei tresari cu Eminescu lângă 2 pasarele… ce cântă în cor pentru “ea”.Poate vei  fi “răpit”, plimbat de Jules Verne în aventuri, la un pahar controversat de vorbă cu Einstein sau toropit de căldură celor 1001 de nopţi…

În Cetatea Făgăraşului, acolo unde se ascunde aceasta bibliotecă, păzitorul stă la pândă… E atent să nu fie prădat de cotidian, de superficialii ce doresc doar a distruge. El, trăieşte pentru cărţi…! Nu-şi vede munca ca o corvoadă un blestem al cărui singur bine consta î ziua de salariu. Nuuu… el-şi varsă sufletul în faţa lor, în faţa celor care-i calcă pragul şi îi îndrumă înspre locurile in care şi-ar găsi odihna. Le spune istoria celor micuţi si le-o redescoperă celor mari.

Intra în Cetate şi lasă căldura poveştilor să-ţi încălzească inima… Începe să iubeşti oamenii lui Balzac, accepta-i… îmbogăţeşte-te cu americanii şi plângi cu englezii. Nu răsufla încă, ruşii vor da năvală cu dramele lor… în lumea lor plina de idioţi, unde agonia întâlneşte extazul  şi dragostea nobilă doboară statutul, acolo te vei regăsi şi tu. Dar el va sta cu harta lângă tine, doar ca să se-asigure că nu te rătăceşti!

Într-o zi de toamnă, aproape de iarnă… într-o casă caldă… alege povestea, începe-o şi du-o mai departe. Lasă cuvintele să vorbească şi taci în prezenţa autorului…”

La final, din impresiile şi discuțiile cu prietenii facebook:

Palfi Szilard, facebook: relaţia dintre cartea printată si e-book poate fi asemănată cu relaţia dintre persoana vie şi o poză a imaginii acestuia. Cum o fotografie nu înlocuieşte prezenţa persoanei, dar face accesibil sentimentul de a „fi prezent”, la fel audiobook-urile si e-bookurile fac mai accesibil pachetul informaţional în diferite situaţii de zi cu zi. Relaţia nu este una de excludere ci una complementară. Guttenberg va rămâne un reper chiar dacă tehnologia tipografică a evoluat in timp.

Reclame

2 comentarii »

  1. Paul Pinzariu said

    Felicitari pentru o inaugurare foarte frumoasa………..

  2. eliane said

    Felicitari va spun si eu .
    M-am bucurat sa ma numar printre randurile voastre 🙂 m-am simtit onorata, chiar daca printre cuvinte se mai numara greseli, sper ca se citeste dragostea prntre randuri !!! 🙂

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s